NET GRIT STUK marts-april 2020NET GRIT STUK
Esben Klemann
Udstilling d. 5 marts – 18 april 2020
Billedkunstner udfordrer værk, rum, metode, materiale i frit spil på alle planer

Esben Klemann arbejder lige undersøgende med arkitektoniske værker til byrum, private rum og udstilling. Hvor han altid er udfordret af materialets egenskaber og lyst til at afprøve grænser for dets formåen, om det så er beton eller keramik. Han besidder en hang til rumfortælling og lyst til at 'gøre noget helt andet, tit'.

Udstillingen viser metode-materiale research ud i keramisk konstruktion og processuel forudsætning. Værkerne kan opleves som konstruktioner, der ses i forhold til rummet, og som eksperimenter med ler, ofte kun påført ufarvet transparent glasur til at lukke overflader og give glans. Tyngdekraften er anvendt offensivt som formværktøj og rummer skabelsesprocessens tydelige spor.

Esben Klemann er grundlæggende åben for ethvert virkemiddel, der vel at mærke 'virker'. Kerneområdet er klart defineret af interesse for arkitektur, konstruktion og materiale, samt af en konstant lyst til at videreudvikle processer, der er altafgørende for de færdige værkers udtryk.

Esben Klemann: ”Summen af mine erfaringer kaster ideer ud i luften og udfordrer mig til at tilføje dem fysiske kroppe, der virker.
De materialiserer sig løbende på værkstedet, og venter der i bunkevis, imens jeg tænker mig om og beslutter mig for, om jeg vil arbejde videre med ideen.
I positivt fald laver jeg så et par små beslægtede værker, som en art prøveballoner, og går derefter op i skala og antal.
På den måde opbygger jeg min rumlige formkurve ved at prøve, se og prøve.”

Således udfordrer han TYNGDEKRAFTEN i keramiske værker, hvor han gør ting som tilsyneladende ikke kan lade sig gøre. Fordi det er interessant - keramik eller ej.
Et værk på gulvet virker anderledes end værket på væggen - ligesom der er stor forskel på om et objekt er vist frem på en udstilling eller om værket er opbygget til og på en bestemt placering.


Når Klemann bearbejder området mellem loft og væg, kommer han til det sted, hvor der kan være opsat stuk. Han støder derfor sammen med publikums forventning til skulpturel form på den placering, der tit er noget i retning af romersk ornamentik og svungne blomsterdekorationer.

Således anfægtes folks normale forestilling om hvordan stuk ser ud, og samtidig udfordres rummet skulpturelt, hvor der ellers kun var plads til kunstværker traditionelt på væggen, bordflader og hylder.

I byrummet har Esben Klemann anvendt betonelementet, der kan siges at danne en arkitektonisk ramme om og for folk.

Beton er billigt, robust og fleksibelt til afspærringsblok – men ses oftest kun som en firkant med plane sider. En omformning skaber nye uventede bud på, hvordan et betonelement kan fungere og se ud.
Ved at 'kopiere' afspærringsklodsen, der typisk står ved vejarbejde i bybilledet, og f.eks. tilføje relief kan den ligefrem blive smuk. Stadig fleksibel som mobil betonklods, er den som kunstværk befriet den traditionelle skulpturs stivnede forankring til sin sokkel.
Det er naturligt at flytte værket og bruge det i nye sammenhænge.

ESBEN KLEMANN – Om mit arbejde:
Jeg har arbejdet med ler så længe og så meget, at der helt naturligt kører en dedikeret keramisk udviklingskanal i mit hovede 24-7.
Hvad sker der hvis jeg gør sådan? - eller, den jeg lige lavede var meget god, jeg bliver nødt til at lave en videreudvikling af den.
Jeg fejer visuelle detaljer op, overalt jeg færdes, og hælder dem ned i min fantasi, som så koger dem sammen på nye måder til det, der er mit udtryk.
Et udtryk, der er samlet under overskrifter som at udfordre leret ved brug af nye metoder, at dyrke mønsteret, gentagelsen i grid strukturer som en neutral måde at lave form på.
Præget af interesse for konstruktion, for arkitektur og af fandenivoldskhed.

VÆRK
PROCESS
MATERIALE
METODE

ESBEN KLEMANN (f. 1972) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
UDSTILLINGER Galerie Maria Lund, Paris 2019/17/13. Biennale internationale de céramique de Châteauroux, Frankrig 2017. Art 15, London 2015. Vejen Kunstmuseum, solo 2014. Koldt Vand i Blodet, Bornholms Kunstmuseum 2013. Tyngdekraft, solo, Ann Linnemann Galleri, København 2012. Sculpture by the Sea, Århus 2011. A Gallery, solo. På Tværs, Tappehallerne Carlsberg 2010.
UDSMYKNINGSPROJEKTER Inviteret af Statens Kunstfond. Hans Rømer Skolen, Åkirkeby. Vanløse Kulturhus. Pascal Danmark A/S, Århus. Bornholms Kunstmuseum 2009. Eventyrhaven, Odense Kommune. Teknologisk Institut, Tåstrup. The Bank, Miami USA.
LEGATER Statens Kunstfond Produktionsstøtte 2017/15, Arbejdslegat 2016/14. Dansk Tennisfonds Legatbolig, Gudhjem 2016. Kunstrådets Produktionspulje 2015. Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998, 2014/12/11. Grosserer L.F. Fogthts Fond 2013. Kunstrådets Billedkunstudvalg 2012/11. Kunstnernes Æreslegat 2011. SAMLINGER Bornholms Kunstmuseum, Vejen Kunstmuseum m.fl.
REPRÆSENTERET Galerie Maria Lund, Paris.
www.esbenklemann.dk

Fotos er af tidligere udstillinger og værker

Tak til Statens Kunstfonds Projektpulje for støtte til Galleriets formidling i 2020.

BIOGRAFI – ESBEN KLEMANN
Født i 1972.

UDDANNELSE
1996-02 Det Kongelige Kunstakademi. København.
1990-92 Det Jyske Kunstakademi. Århus.

UDVALGTE UDSTILLINGER - fra 2010
2021 Koloristerne. Den Frie Udstillingsbygning. København.
2020 Betonafspæringsklodser. Ofelia Plads. København.
2019 Galerie Maria Lund. Paris. (m. Nicolai Howalt)
2019 Birthe Lauersen Art Agency. København.
2018 Stedsspecifik betonskulptur til Odder Højskole.
2017 Biennale internationale de céramique de Châteauroux. Frankrig.
2017 Soil. SixtyEigt Art Institute. København.
2017 Galerie Maria Lund. Paris. (m. Nicolai Howalt)
2017 ENGROS. Grøntorvet. Valby.
2016 Kant til Kant. Ikast Kunstpakhus (m. Lisbeth Eugine Rasmussen)
2015 Art 15. London.
2015 Galleri Houcon (m. Malene Bach). Frederiksberg.
2014 Vejen Kunstmuseum. Solo.
2013 Egnsbeton. Betonelementer og stedspecifikke. Vejen By og Kommune.
2013 Koldt Vand i Blodet. Bornholms Kunstmuseum.
2013 Galerie Marie Lund. Paris.
2013 “Systematic Uncertainty” Copenhagen Ceramics. København.
2013 AW! Skulpturelt projektsamarb. m. skulptør Marianne Jørgensen.
Den Frie Udstillingsbygning.
1212 Multiple. Skulpturi. København.
2012 Huset i Asnæs.
2012 Tyngdekraft. Solo. Ann Linnemann Galleri. København.
2011 Sculpture by the Sea. Århus.
2010 AGallery. Solo. København.
2010 Art Copenhagen. Forum. København.
2010 På Tværs. Carlsberg Tappehaller. København.
2010 Tilløb Til Rum. Clausens Kunsthandel. København.
2010 Puls Contemporary Ceramics. Belgien.

LEGATER - fra 2010
2017 Statens Kunstfond Produktionsstøtte.
2016 Arbejdslegat. Statens Kunstfond.
2016 Dansk Tennisfond. Legatbolig i Gudhjem.
2015 Kunstrådets Produktionspulje.
2014 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998.
2014 Statens Kunstfond. Arbejdslegat.
2013 Grosserer L.F. Fogthts Fond.
2012 Kunstrådets Billedkunstudvalg.
2012 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998.
2011 Kunstnernes Legat af 1971. Æreslegat.
2011 Kunstrådets Billedkunstudvalg.
2011 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1968.

UDVALGTE UDSMYKNINGER
2018 Rundkørsel projekt. Bornholms Regionskommune.
2017 Element opsat i Fly ved Skive. Viborg Kunsthal.
2016/17 Inviteret af Statens Kunstfond. Hans Rømer Skolen, Åkirkeby.
2016/17 Rundkørsels skulptur. Bornholms Kommune.
2016 Tilføjelse til Bunkers. Odder Højskole.
2013 Egnsbeton. 15 betonværker. Vejen Kommune.
2010 To Betonbarriere. Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.
Vanløse Kulturhus.
2010 Indgangsparti/ Paschal – Danmark A/S. Århus.
2009 Betonelement, Bornholms Kunstmuseum.

EARTH - JORD januar-februar 2020EARTH - JORD
Lea Mi Engholm & Vinni Hedegaard Frederiksen
Udstilling d. 16 januar – 29 februar 2020
Om at se nærmere på råstoffet LER i vores planet - og at se ned i jorden.

Udstillingen er en æstetisk fortælling om de ukontrollerbare kræfter, der kommer til udtryk, når naturens elementer får råderum. Urenheder i leret bliver bibeholdt og udnyttet. Sanselighed vises i det rå basale jord.
Udstillerne bevæger sig omkring det elementære og mest basale materiale på vores blå planet. Ud fra materialet LER, udsprunget af den danske undergrund, afsøges yderpunkter i keramiske processer.

LEA MI ENGHOLM udfordrer lerets egenskaber, hvor en veludviklet nysgerrig undersøgende tilgang kendetegner hendes værker, der fremstår tilfældigt opstået som en naturproces eller leg med materiale og metode.
VINNI HEDEGAARD FREDERIKSEN har filosofisk tankegang og sanselig erindring til grund for sit keramiske arbejde, der kredser om lokalitet og materiale som en naturlig råvare til at underbygge en særlig fortælling og idé.

VORES TID er til materialitet, sanselighed og bæredygtig tænkning, ikke bare at analysere hvordan industri og forbruger kan spare naturens resurser, men også at se ned i jorden, at undersøge det værdifulde råstof, der siges at have skabt de første mennesker.
LER findes overalt på jorden og består af variable grundstoffer, der afhænger af, hvor på kloden det er aflejret. Handelsfolk og keramikere rejste verden rundt for at finde nye materialer, der kunne forbedre de hjemlige produkter af funktionel eller æstetisk karakter. Keramikere var de første alkymister og kemikere, der konstant forskede i at forvandle billige råstoffer til værdifulde produkter.
Porcelæn blev kaldt Det Hvide Guld.
I DEN DANSKE UNDERGRUND indeholder leret særligt meget kridt og jern.
Ler er formbart og plastisk, men bliver hårdt og vejrbestandigt, når det brændes ved høj temperatur.
I bondens husbyggeri anvendtes ubrændte, porøse og hårdtbrændte mursten, rå lervægge og lergulve alt efter behov for bestandighed, fugt, varme og isolering.
I dag anvendes ler til og i mange ting fra mursten, cement og fliser til nye skarpe knive, industriprodukter og i samtidskunsten.

DER FORSKES stadig i materialets nye potentielle egenskaber og kvaliteter.
Vi bevæger os fremad i udviklingens navn, men ser heldigvis af og til tilbage på tidligere klog brug af naturlige resurser, hvor nu moderne arkitekter genopdager ler-og halmvægge, 3D-print i lokale materialer mv.
Det er vigtigt stadig at huske og bruge de sindrige opfindelser og traditionsrige erfaringer.
Det er bæredygtigt at finde kloge nye veje gennem gamle stier, grundforskning og kunstneriske ideer til forståelse af naturen.

Lea Mi Engholm
Min tilgang og tankegang omkring selve arbejdsprocessen har grundlæggende været den samme over længere tid.
Det er en nysgerrig og undersøgende arbejdsproces, hvori jeg afsøger og udfordrer lerets egenskaber.

Jeg falder altid gerne over en detalje eller teknik, som jeg vælger at forfølge. Undervejs opstår måske en anden detalje, som er værd at undersøge nærmere. På den måde bevæger jeg mig rundt om og dykker ned i materialesubstansen.
Det særlige og 'usædvanlige' i mine værker er, at jeg tager afsæt i materialet på en måde, hvor værkerne mere eller mindre 'laver sig selv'.
Jeg giver processen et skub i en given retning og lader det derefter leve sit eget liv. Metoden og processen skaber værket, men jeg er den, der vælger, hvornår processen stopper, og værket er færdigt.

Måden, materialet gribes an på, fanger beskuerens nysgerrighed for det keramiske.
Værkerne rummer både noget genkendeligt, fremmed og råt, men samtidig noget kultiveret. Værker, som gennem strukturer og detaljer fortæller en historie om materialet LER.
Min inspiration, baggrund og referencer er simpelthen materiale og arbejdsproces. Oftest er det gennem arbejdsprocessen, at ideen til værket opstår.
De skulpturelle objekter er formet i stentøj, lertøj og porcelæn.
(Fotos af tidligere udstillinger og værker)

LEA MI ENGHOLM (f. 1977) uddannet på Designskolen-Kolding 2001-06, studieår HDK Högskolen for Design og Kunsthåndværk, Göteborg, Sverige. UDVALGTE UDSTILLINGER SAK Kunstbygning, Svendborg; Sophienholm, Kgs. Lyngby; Johannes Larsen Museet, Kerteminde; KunstCenter Silkeborg Bad, 2019. Clay Keramikmuseum Danmark 2018. SAK Kunstbygning, Svendborg 2019,18,17. Versus, Clay Keramikmuseum Danmark, 2017. En bolig til planten, Officinet, København & Odsherred 2016. Charlottenborg Forårsudstilling, Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Carlsberg Byen; NNCA, Grand Palais, Paris 2015. Ann Linnemann Galleri, København, Mesterværker 2018, Intensity m Hans Munck Andersen 2013. LEGATER og PRISER Statens Kunstfond, projektstøtte 2019, arbejdslegat 2018,17.16,15, præmiering af udstillinger Talisman 2017, Meditations 2012. Herman Madsens og Charlotte Henriksens Mindelegat 2018. Annie & Otto Johs. Detlefs´Keramikpris til Versus 2016. Medlem af kunstnergruppen Versus og Den Fynske Forårsudstilling. www.leamiengholm.dk

Vinni Hedegaard Frederiksen
Jeg indsamler råstoffer fra den danske undergrund. Jord og ler dannet under den sidste istid samt vulkansk aske samlet i molersgrave.

Jeg afsøger disse uforædlede materialer i en keramisk proces og sætter dem i stævne med et forarbejdet ler, stentøjsler og porcelæn. Urenheder i leret bliver bibeholdt og udnyttet.
Det er en æstetisk fortælling om grænselandet mellem den styrede handling og de ukontrollerbare kræfter, der kommer til udtryk, når naturens elementer får råderum. En poetisk sansning over det rå basale jord.
Jeg har i min barndom brugt utallige timer på en traktor sammen med min far.
Her elskede jeg at kigge ned i den nypløjede jord.
Ploven skærer sig igennem den sorte uforarbejdede jord, vender jorden og frembringer nye former. Rene blanke flader opstår som kontrast til den rå jord. Kraftfuldt, men med ophøjet ro. Gentagelse efter gentagelse. Den sorte muld med farvenuancer grænsende til det uendelige.
Værkerne bevæger sig i et grænseland mellem jordens livskraft og efterårets mørke melankolske afslutning.
En erindring om at kigge ned i jorden. I pausen fra det komplekse har pløjemarken sin sanselige berettigelse. Billeder af jordens erindring, med referencer til begyndelsen. Denne oplevelse af jordens materialitet er afsættet til en række nye værker.
Mine værker har de senere år været koncept- og materialebaseret.
Jeg er nu optaget af, hvornår der er en balance mellem formsproget, materialets egne betingelser og håndens tilstedeværelse i det færdige værk. At bevare en umiddelbarhed i det færdige værk. Værkerne er udarbejdet ved en fysisk dialog med materialet – hvor jeg har gentaget de samme bevægelser igen og igen.
De refererer til det basale, grænsende til det eksistentielle. Stiller spørgsmål til nutidens komplekse samfund.
En sanselig abstraktion over en personlig erindring.
(Fotos af tidligere udstillinger og værker)

VINNI HEDEGAARD FREDERIKSEN (f. 1975) udannet på Designskolen Kolding, 1999-2004; Edinburgh College of Art, 2003. UDVALGTE UDSTILLINGER 'Lad leret tale` Projektrum AAKA 2019. CLAY Danmarks Keramikmuseum, Den levende krukke – 'Nøjsom', 2019. REFORM18 Design Biennale, Munkeruphus, The Silence of Everyday – Repetition of Materiality; Officinet, 'Game of Whispers' 2018. ATRIUM - 'Rå nøjsomhed', Kongegårdren, Korsør; Ny Kastet, 2017. Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Museumsbygningen, LER, 2017. Officinet, Bredgade, 'Landskabning', 2016. Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2015 'Stilhed'. Kunstnernes Sommerudstilling KS15, Janus Bygningen, 2015. KP14, Kunsthal Århus, 'Plovfure', 2014. Bor og har værksted i Sminge.

Tak til Statens Kunstfonds Projektpulje for støtte til Galleriets formidling i 2020.

BIOGRAFI – VINNI HEDEGAARD FREDERIKSEN
Født i 1975

UDDANNELSE
1999-2004 Designskolen Kolding, Danmark.
2003 Edinburgh College of Art, Skotland
1998 Pottemagerskolen i Sønderborg

PROFESSIONEL ERFARING
2018-2020 Underviser, Århus Kunstakademi.

UDVALGTE UDSTILLINGER
2020 Ann Linnemann Galleri. Jord
Kirsten Kjærs Museum. Samarbejde med keramiker Lise Seier Petersen. Efterklange
2019 Clay Danmarks Keramikmuseum, Den levende krukke. Nøjsom.
Århus Kunstakademi, Projektrum AAKA. `Lad leret tale`.
2018 REFORM18 Design Biennale, Munkeruphus. The Silence of Everyday – Repetition of Materiality.
2018 Officinet, “Game of Whispers`.
2017 Biennalen for Kunsthåndværk og Design. Museumsbygningen, København. LER.
Kongegårdren, Korsør. Udstillingsgruppen Atrium. Nøjsomhed
Det Ny Kastet, Thisted. Udstillingsgruppen Atrium. Rå Nøjsomhed.
Huset for Kunst og Design, Holstebro. FOMO
Huset i Asnæs, Asnæs. ATRIUM – Den levende krukke. Kuben
2016 Officinet, Bredgade, København. Landskabning. Samarb.m. tekstildesigner Maria Kirk Mikkelsen
2015 Carlsberg Byen, Biennalen for Kunsthåndværk og Design. Stilhed.
2015 Janus Bygningen, KS15 Kunstnernes Sommerudstilling. Eftertidens landskab
2014 Janus Bygningen, KS14 Kunstnernes Sommerudstilling. Readymade to Readymade - Jordklump
Kunsthal Aarhus, KP14 Kunstnernes Påskeudstilling. Plovfuren

LEGATER & PRÆMIERINGER
2018 Statens Kunstfond, projektstøtte. Statens kunstfond, Huskunstnerordningen
2017 Statens Kunstfond, projektstøtte. Statens kunstfond, Huskunstnerordningen
2016 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2015 Statens Kunstfond, projektstøtte

...

BIOGRAFI – LEA MI ENGHOLM
Medlem af kunstnergruppen Versus og Den Fynske Forårsudstilling
Født i 1977

UDDANNELSE
2001-2006 Designskolen Kolding, Afdeling for Keramik
2004 HDK Högskolen for Design og Kunsthåndværk, Göteborg Universitet, Sverige
1998-2001 Seminariet for Kunst og Håndværk, Kerteminde

UDVALGTE UDSTILLINGER
2019 Fynske Forår, SAK Kunstbygning, Svendborg / Sophienholm, Kgs. Lyngby
Johannes Larsen Museet, Kerteminde / KunstCenter Silkeborg Bad, Silkeborg
2018 Den levende krukke, CLAY Keramikmuseum Danmark, Middelfart
Den Fynske Forårsudstilling, SAK Kunstbygning, Svendborg
Mesterværk – 10-års jubilæum, Ann Linnemann Studio Gallery, København
Den Fynske Forårsudstilling, SAK Kunstbygning, Svendborg
2017 Talisman – magiske objekter, Versus, Clay Keramikmuseum Danmark, Middelfart
Den Fynske Forårsudstilling, SAK Kunstbygning, Svendborg
En bolig til planten, Det ny Kastet, Thisted
Chroma, Kerteminde Kunstforening, Toldboden, Kerteminde
2016 En bolig til planten, Officinet, København
En bolig til planten, Vasac, Odsherred
2015 Charlottenborgs Forårsudstilling, København
Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Carlsberg Byen, København
Magic Langauge///Game of Whispers, NNCA, Grand Palais, Paris
2014 Lystens strukturer, R2 Galleri, Svaneke
HUN Vol. ll, Versus, Spanien 19C, Århus
Meditations on a Hobby horse Vol. lll, Versus, Galleri Kraft, Bergen
Til ingen verdens nytte? kurateret af Lars Kærulf Møller, Officinet, København
HUN, Versus, Officinet, København
2013 Intensity, Ann Linnemann Studio Gallery, København
Tangibility, kurateret af Gjertrud Steinsvåg, Officinet, København
Mesterværk, Ann Linnemann Studio Gallery, København
Meditations on a Hobby Horse Vol. II, Versus, Nicolai Kunst og Design, Kolding
2012 Meditations on a Hobby Horse, Versus, 68m2 Art Space, København
2011 Transform, Versus, Filmbyen Århus
Anders Draghes Gård, Nyborg
2010 På tværs, Ny Tap, København
Nature Morte – keramik som billede, Versus, Munkeruphus, Dronningmølle

PRÆMIERINGER
2017 Statens Kunstfond, præmiering af udstillingen Talisman – Magiske objekter
2016 Annie & Otto Johs. Detlefs´Keramikpris 2016, givet til kunstnergruppen Versus
2012 Statens Kunstfond, præmiering af udstillingen Meditations on a Hobby Horse

UDVALGTE LEGATER
2019 Statens Kunstfond, projektstøtte
2018 Modtager af Herman Madsens og Charlotte Henriksens Mindelegat
Statens Kunstfond, arbejdslegat
2017 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2016 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2015 Statens Kunstfond, arbejdslegat

PUBLICERINGER
2019 Fynsk Forår – 90 års jubilæum, Den Fynske Forårsudstilling, bog
2018 Den Fynske Forårsudstilling, katalog
2017 Talisman – magiske objekter, Versus, bog
2015 Charlottenborgs Forårsudstilling, katalog
Magic language /// Game of whispers, katalog
2014 Hun, Versus, bog
2012 Meditations on a Hobby Horse, Versus, katalog
2010 På Tværs, katalog
Versus, Nature Morte - Keramik som billede, katalog