I ET NU Contemporary Function april-juni 2017


I ET NU - Contemporary Function
Ursula Munch-Petersen & Steven Rolf USA

Udstilling d. 27 april - 10 juni 2017
Åbningsreception torsdag d. 27 april kl. 16-19.00

Samtidskunst & nutidig funktion - fra pottemager til industrielt design.
Mødet mellem dansk kunsthåndværker og designer Ursula Munch-Petersen og en yngre amerikansk pottemager Steven Rolf sætter det håndlavede og industri produktet ind i en dialog om værker til daglig brug.

Udstillerne udfordrer brugsfunktion, design, tradition og nutid på original vis.

Ursula Munch-Petersen er opvokset med dansk design, kunsthåndværk og brugstradition, mens Steven Rolf relaterer til amerikansk håndværk og Minnesota-områdets keramiktradition.
De arbejder begge med fokus på brugsfunktion og et idealistisk forhold til brugeren, en høj grad af bevidsthed og ærlighed i forhold til daglig brugskvalitet og et formmæssigt raffinement af genkendelig karakter med spor af håndens og tankens berøring.

Spændingsfeltet i modsætningernes møde er at finde interessante sammenhænge, ligesom i sproget at finde frem til ordenes vandring eller i kultursammenstød at opleve fælles referencepunkter.

Inspiration fra Japan og British Studio Pottery til moderne brugsting og nutidige idékoncepter præsenteres ligeledes i form af Tableau'er og Stilleben med værker af australske keramikere Kirsten Coelho og Prue Venables, samt danske Anne-Mette Hjorthøj, Ann Linnemann m.fl. (Fotos af tidligere værker)

Udstillerne forenes i deres kærlighed til form, brug og materiale på trods af afstand, udtryk og kulturforskelle.

URSULA MUNCH-PETERSEN er anerkendt for sine brugsvenlige design i industriel produktion.
Fra smukt kunsthåndværk er hendes værker blevet til gode industrielle produkter, der ofte rummer samme følelse som i godt kunsthåndværk, - en ærlig forbindelse mellem håndens arbejde og brugsfornuft.
Gennem årene har hun skabt et utal af brugsting, eksperimenter og prototyper til design for industri eller værkstedsproduktion, samt unikke værker og bygningsudsmykninger.
Få har som Ursula forstået og formået at forene nyt design med håndværk, til daglig brug.
Mange kender LÆRKESTELLET og URSULA - fade, skåle, kopper og kander i stærke farver og karakterfulde karakteristiske former.
Denne udstilling rummer nogle af de værker, der nu efter industriens kvalitetsmæssige 'fallit' og 'outsourcing' er værdifulde samlerobjekter, fade og skålesæt fra Royel Copenhagens produktion og Ursulas eget værksted.

STEVEN ROLF - USA
”Som pottemager, laver jeg unikke funktionelle genstande, der er beregnet til at blive brugt dagligt. Jeg har gjort det til min opgave at lave objekter, der passer til hånden og forhåbentlig engagerer brugerens øjne, hoved og hjerte lige godt. Mit arbejde hylder den helt almindelige daglige gøren at spise, drikke, oplagre og hælde.
Smukke objekter har evnen til at aktivere tanker og følelser. Interessante og gode lerbeholdere gør dette for mig, fordi de er lavet af lerjord, og 'mudder' efterlader spor og registrerer udøverens berøring, indfanger hans eller hendes ideer på tidspunktet for udøvelsen/skabelsen. Krukker handler desuden om at indeholde. Denne rummelighed relaterer til brug, krop, volumen, rum, - og tilmed til at indeholde idéer som metafor.
Mit arbejde anvender den fysiske proces ved 'lagring', der beskriver en form for krukkens vækst, både indad og udad. Materialets addition og subtraktion efterlader en registrering af tid i arbejdet. Lag på lag af vådt ler over læder-hårdt ler svarer til transformationen af et landskab, såsom et eroderet flodleje.
Som skaber af one-of-a-kind funktionelle objekter, bruger jeg det udsagn, at jeg overfører følelse gennem subtil berøring under arbejdet. Mit håb er, at mine krukker vil blive brugt hyppigt i dagligdagen af dem, der bringer dem ind i deres hjem, og at de vil opnå en egen tilknytning i den måde, de inddrager værket i deres liv.”

URSULA MUNCH-PETERSEN - DK
”Jeg har arbejdet med ler og keramik i 60 år. Der har været mange udstillinger undervejs. Arbejdet har været omtrent ligeligt fordelt mellem modellerede genstande og udsmykninger, - og så brugsting.
Det ene har ikke fyldt mere eller været vigtigere end det andet.
Brugsting kræver nok mest hvis man producerer det selv. Kommer tingene i produktion er en del af arbejdet samarbejdet med produktionssted og marketing.
Ved større udsmykningsopgaver er samarbejdet med værksteder, som har plads og ovnkapacitet nødvendigt. Jeg har arbejdet på Tommerup Keramiske værksted med stor glæde og det samme på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk.
Når man skifter mellem det ene og det andet opleves det nyt hver gang en ny opgave opstår.”

Tak til Statens Kunstfonds Projektpulje for fondsstøtte til formidling i 2017.

BIOGRAFIER

URSULA MUNCH-PETERSEN er født i 1937 på Bornholm. Efter værkstedsophold på bl.a. Hjorts Fabrik i Rønne og uddannelse på Kunsthåndværkerskolen 1956-60, blev hun ansat på Kunstnerværkstedet Bing & Grøndahl 1961-68 og designer siden for Royal Copenhagen og Kähler. Hun har modtaget adskillige legater og priser fra bl.a. Statens Kunstfond (livsvarige ydelse 1998), Nationalbankens Jubilæumsfond, Bindesbøll Medaljen, Ole Haslunds Kunstnerlegat, Kunsthåndværkerrådet, - og er ridder af Dannebrog.
Efter et aktivt liv som kunsthåndværker og designer med rejser, undervisning og udstillinger i Danmark og udlandet bl.a. Letland, Litauen, Ukraine, USA, Mexico og Kina, har hun værksted og bolig i København og Møn.
Hun skabte bl.a. fajance-stellet 'Ursula' Royal Copenhagen 1992, værker i Lærkestellet 1994, - og blandt mange offentlige udsmykning er 'Tidstavlen' til Hærvejen, Jylland 2010.
www.ursulamunchpetersen.dk

STEVEN ROLF bor og arbejder som værksted-pottemager i River Falls, Wisconsin, USA, skaber one-of-a-kind funktionelle værker. Hans arbejde afspejler en stadig søgning for at forene sine ideer med den generøsitet og intimitet som den funktionelle beholder kan tilbyde. ”Jeg arbejder hele tiden med form og overflade indenfor bestemte parametre opstået af det påtænkte formål med krukken. Disse parametre åbner en hel verden af udforskning for mig.”
Han har en MFA fra New York State College of Keramik på Alfred University, en BFA fra Kansas City Art Institute, og BS i Broad Area Arts fra University of Wisconsin River Falls. Han var ligeledes i lære hos Wang Hui Ming, en Mester-maler og træskærer.
Han udstiller sit arbejde i hele USA og har modtaget en række nationale og internationale priser. Han holder også foredrag og underviser workshops i hele landet. Hans værker findes i kendte private og museumsamlinger herunder: Museum of Contemporary Craft, Portland OR; Minneapolis Institute of the Arts, Minneapolis MN; American Museum of Ceramic Art, Pomona, Californien; Ulsan City Museum, Korea, - og i talrige køkkenskabe.
www.scrolfpotter.com

UDSIGTER - Ann Linnemann mar/apr 2017


VILDE UDSIGTER - Ann Linnemann
Udstilling d. 17 marts – 22 april 2017
Natur møder kultur i værkernes landskaber, træer, vinduer, udsigter..
Værkerne Views og Forms of Forest refererer til kulturelle og konceptuelle temaer, afspejler maleri fra renæssance til nu - og undersøger keramiske glasures maleegenskaber.
Naturgengivelse, mønster og ornamentik opleves som illusioner skabt ud fra forskellige virkeligheder.

VIEWS - Vilde Udsigter
Motiverne stammer fra forskellige synsindtryk på rejser til flere steder i verden. Overalt bryder naturen frem og er med til at fortælle om landets kultur og historie.

Mødet med nye kultur-og synsoplevelser har sat sine aftryk som reflektioner på formens flade. Horisontlinjen bevæger sig rundt om formen, - og historien opleves i det rummeliges mange vinkler.
- En aften i København reflekterer skyggerne fra byens træer og det lysende blå hav. En byfacade i Italien ved solnedgang afslører vinduesskoddernes detaljer i lange abstrakte formationer. Mellemøsten kompresseres i Sinaihalvøens lodret stribede klippevægge. Australiens øde endeløse sletter indrammes af nutidens lige linier. Amazonefloden spejler junglens tætte bladløv i ly af landets religiøse mystik.

FORMS OF FORREST - Fragmenter
Træernes rytmeforløb danner geometriske linjer. Det naturalistiske brydes med det systematiske.

Perspektivet opløses i afstande og størrelser. Farverne balanceres, nuanceres og kontrasteres. Årstiderne opleves i enkle farvekombinationer og mønstre.

Bevidst og ubevidst skabes nye fortællinger ud fra skovens landskaber.
Det drømmende og ukonkrete gemmer sig i værkernes konkrete virkelighed.

RENÆSSANCE
Renæssancekunstnere mestrede at male naturen og landskabet som baggrund i den religiøse fortælling.
Enkelte værker relaterer direkte til disse baggrunde og malemetoders impressionistiske udtryk, mens andre reflekterer over konceptet, hvor to forskellige visioner, verdenssyn sammenstilles.

MALERISKE BAGGRUNDE
Det horisontale og vertikal mødes i mine motiver. Til udstillingen har jeg koncentreret mig om landskabet og skoven, hvor de to planer forbindes med et tredje element, vinduer eller udsigt.
Hvert tema og motiv er udviklet efter en forudgående research.


Tidligere værker har refereret til pompejansk illusionsmaleri, hvilket førte til studier af renæssancens italienske mestre og guldalderens malerkunst, landskabsbilleder af Vilhelm Hammershøj, Claus Johansen, Théodore Rousseau, David Hockney og mange flere. Flere motiver har inspiration i udlandsrejser og undersøgelse af landenes historie og kultur.

MATERIALETS EGENSKABER
Det komplekse ligger i keramiske materialers maleriske muligheder og de forskelligheder, der opstår, når 'malefarven' til sidst fremkaldes ved brænding, mens den i selve maleprocessen er farveløs og 'usynlig', en grålig kemisk masse, der ikke flyder på penslen som oliefarve, men snarere reagerer som ved fresco-maleri, - altså bortset fra arbejdet med det uforudsigelige ved den efterfølgende smeltning af farverne.

Alle værker er malet i flere lag og efterfølgende brændt adskillige gange til det ønskede resultat er opnået.
Det er en langsom og reflekterende proces, hvor det færdige værk opstår i dialog med materialets naturlige egenskaber, glasurernes kemi, samspil og tætheder.
De organiske og cylindriske former er hånddrejet i porcelæn, malet med alkaliske askeglasurer, brændt v. 1280C.

Tak til Statens Kunstfonds Projektpulje for fondstøtte til Galleriet i 2017.


ANN LINNEMANN har studeret og rejst i bl.a. USA, hvor hun er anerkendt både for sit faglige engagement og eget keramiske virke. Hun har holdt adskillige foredrag og gæstepræsentation ved bl.a. USA's største konference NCECA.
En stadig interesse for udvikling af det keramiske område, formidling og international udveksling har desuden ført til gallerivirksomhed og projektledelse for internationale symposier, seminarer og udstillinger.
Hun har værksted og galleri i København, Ann Linnemann Galleri, med speciale i keramisk samtidskunst. Galleriet har siden 2008 vist over 70 udstillinger af danske og internationale kunstnere.
Hendes værker koncentrerer sig om keramisk skulptur- og billedværker med referencer til historiske temaer og konceptuelle ideer. Hun interesserer sig for de hemmelige lag i værkerne. Det drømmende og ukonkrete, der gemmer sig i værkets konkrete virkelighed. Dialogen med beskueren og historien, der ligger til grund for oplevelsen. Formsproget er komplekst, ofte med videre forarbejdning af en hånddrejet grundmodel, hvor en symbiose mellem idé, funktion, form, materiale og drejeteknik er essentiel.


BIOGRAFI

Ann Linnemann f. 1957

UDDANNELSE OG ERFARING
2008- Ejer/kurator/fundraiser, Ann Linnemann Galleri, København DK
2017 Jurymedlem, Biennalen for Kunsthåndværk & Design, København.
2015 Værkstedsophold, Statens Værksteder For Kunst, Gammel Dok, København.
2011-12 Ekstern censor, Kunstakademiets Designskole (KADK) - Bornholm.
2009 Underviser, Australia National University School of Art, Distant Diploma, Canberra, Australien.
2001-07 Leder og fundraiser for projekter/konferencer, International Ceramic Research Center, Skælskør.
2005 Tutorial og foredrag, Royal College of Art, London, UK.
2005, 04, 03, 02 Foredrag og præsentation, NCECA, National Council on Education for Ceramic Arts, USA.
1999-2001 Medlem af bestyrelse og udstillingsudvalg, Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart.
1996- Egen keramisk virksomhed, værksted i København.
1993-1994 Research scholar (10 mdr.), Arizona State University, graduate dept., Arizona, USA.
1990-1992 Underviser i keramik, skulptur og tegning, Langeland Kunsthøjskole, Bagenkop, Langeland.
1983-1989 Keramisk formgiver, Skolen for Brugskunst, København.
1979-1983 Udlært pottemager, Herman A. Kähler, Næstved.

UDVALGTE UDSTILLINGER
2016 ”Danish Contemporary”, Lacoste Gallery, Boston, USA.
2016 ”Atrium”, Officinet, Danske Kunsthåndværkere & Designere, København.
2016 ”LaboratorieArkiv”, Anne Fabricius Møller & Ann Linnemann, København.
2014 ”Verden Rundt”, Vibeke Rytter & Ann Linnemann, Ann Linnemann Galleri, København.
2013 ”Contemporary Spins on Blue and White Ceramics”, Lacoste Gallery, Maine, USA.
2012 ”Illusion – inspiration fra Italien”, solo, Ann Linnemann Galleri, København.
2009-11 ”Taking Time: Craft and the Slow Movement”, vandreudstilling, museer og gallerier, UK.
2009 ”Ann Linnemann”, solo, Helen Stephens Gallery, Sydney, Australien.
2008 ”The Blue Room”, Scottish Gallery, Edinburg, UK. ”Porcelain”, JamFactory Contemporary Gallery, AU.
2005 ”Body Blue - Paul Scott, UK & Ann Linnemann”, Galleri Nørby, København.
2001-04 ”Kilns of Denmark”, vandreudstilling, USA, Europa. ”Danish Ceramists” Galerie Carlin, Paris, Frankrig.
2001 ”NCECA Clay National”, Winthrop University Gallery, Carolina, USA.

UDMÆRKELSER OG LEGATER
Statens Kunstfond; rejselegat 2011, 2004, præmiering 2009, treårigt arbejdsstipendium 1998, arbejdslegat 2008, 1996, 1995. Ole Haslunds Kunstnerlegat 2010. Helpmann Academy Award AU 2008. Triennalepris Trapholt 1997. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond 2012, 2014, 1997, 1995. Banff Arts Centre Residency Award CA 1995, 1994. Knud Højgaards Fond og Thomas B. Thriges Fond 1993. Scandinavia-Japan Foundation 1989.
Ann Linnemann Galleri: Statens Kunstfond projektstøtte 2017, 2016, 2015, 2014, præmiering 2013. DanishCrafts 2013, 2014. Dalhoff Larsens Fond 2014. L.F.Foghts Fond 2016.

REPRÆSENTATION I OFFENTLIGE SAMLINGER
Archie Bray Foundation For Ceramic Arts, Arizona University Museum, USA. Australia National University School of Art, Canberra, Australien. Banff Centre for Media and Visual Arts, Alberta, Canada. Danmarks Keramikmuseum CLAY. Designmuseum Danmark. International Ceramic Research Center - Guldagergaard, NyCarlsberg Fondet. Næstved Museum – Boderne. Statens Kunstfond. Trapholt Kunstmuseum.

DIALOG - LOVE DIFFERENCE feb-marts 2017


DIALOG Amare le Differenze - Love Difference
Udstilling d. 2 februar - 11 marts 2017
Om at elske forskellighed.. - og se keramiske værker i dialog.
Udstillingen har fokus på forskellighed - kontraster & relationer mellem værker i samlingen, - tidligere og nyankomne.
Her vises tankevækkende kombinationer, skjulte og ukendte harmonier, dialog mellem tradition og nutid, natur og kultur, figur og materiale - form, mønster, dekoration, billede..

Med tanke på Verdens situation - lige nu, er værkerne sat sammen for at føre beskueren på rejse til nye fortællinger i forskelligartede udtryk, - at følge motivernes uanede veje og selv finde sine egne spor.
AMARE LE DIFFERENZE
LOVE DIFFERENCE
ATT ÄLSKA OLIKHETER
AT ELSKE FORSKELLIGHED

En markedsbygning i Italien har bøjet sit fredelige budskab i neonlys.
Oplysende på alle sprog, står den gamle bygning som et vigtigt vartegn for et budskab, der er værd at holde fast i.
- Hvad er national identitet, lukkede grænser og frygt for forskellighed værd i forhold til værdien af mangfoldighed?
- Hvordan fastholder vi denne værdi, hvis vi ikke kan omfavne forskellighed?

Mennesker har gennem tiden altid krydset grænser af handel-og eventyrlyst, nysgerrighed og for egen vinding - flugt, sult og fattigdom - eller slet og ret for arten og familiens overlevelse.
Det er umuligt at slukke ned i en verden, hvor så mange omsider har adgang til viden og information.
Billedet tegner sig tydeligt i samtidskunsten, hvor den globale verdensorden udfordrer og konstant er i bevægelse.
Denne udstilling er en visualisering af Verdens forskelligheder - skabt i keramiske materialer.Playing by Different Rules
Spilleregler er til forhandling i Lotte Westphaels dominospil i porcelæn.


Udstillingen viser sammenstillinger af meget forskellige værker:
Karen Bennicke og Heidi Hentze, Anne Fløcke og Esben Klemann, Hans Vangsø og Ole Vesterlund, Anne Mette Hjortshøj og Sophus Ejler Jepsen, Christina Schou Christensen og Marianne Nielsen, Kurt Weiser og Mikael Jackson, Marianne Krumbach og Samuel Chung..
- og en farverig collage af objekter skabt af Akio Takamori, Bente Skjøttgaard, Charlotte Thorup, Esben Klemann, Inger Heebøll, Kirsten Christensen, Kirsten Høholt, Kirsten Justesen, Lis Biggas, Lotte Westphael, Louise Sidelmann, Malene Müllertz, Mariko Wada, Martin Bodilsen Kaldahl, Per Ahlmann, Sandra Trujillo, Sten Lykke Madsen, Stephen Bowers, Søren Thygesen, Theis Lorentzen, Ursula Munch-Petersen, Vibeke Rytter, Ulla Bech-Bruun..

Galleriets rummer desuden en stor international samling værker:
Barbro Åberg, Bente Hansen, Gerd Hiort Petersen, Asger Kristensen, Dorte Kristoffersen, Elisa Helland-Hansen, Gunhild Rudjord, Gunhild Aaberg, Helle Hove, Inge Lise Koefoed, Jonathan Keep, Karen Harsbo, Kim Holm, Lea Mi Engholm, Lis Ehrenreich, Lisbeth Holst-Jensen, Lone Borgen & Stephen Parry, Lone Skov Madsen, Louise Birch, Louise Gaarmann, Mette Augustinus Poulsen, Mette Marie Ørsted, Morten Modin, Neil Brownsword, Nina Malterud, Ninna Gøtzsche, Pernille Pontoppidan Pedersen, Vibeke Krog og Ann Linnemann, - Polen Marek Cecula - AU Kirsten Coelho, Prue Venables, Sophia Nuske - USA Richard Shaw - Japan Ueda Mayu..

BIOGRAFIER – Alfabetisk v. fornavn

ANNE FLØCHE (f. 1952) er uddannet på Det Jyske Kunstakademi 1973-78. Hun har udstillet flere steder i Danmark på Sophienholm, Kunstindustrimuseet, Trapholt Museum, Danmarks Keramikmuseum.. og internationalt på museer og gallerier i Sverige, Tyskland, England, Frankrig, USA, Kina og de anerkendte kunstmesser SOFA/USA og COLLECT/London. Hu Gallery – Nagoya, Japan 2015.
OFFENTLIGE SAMLINGER Statens Kunstfond, Statens Konstråd Sverige, Designmuseet Danmark, NY Carlsbergfonden, Trapholt Kunstmuseum, Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus, Ulster Museum of Fine Arts, Sieg Collection – Pennsylvania, Scandinavian Embassy – Berlin. LEGATER Ole Haslunds Kunstnerlegat, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Statens Kunstfond - arbejdslegater og præmiering af ”Cirkler” på Silkeborg Bad, Beckett-Fonden, Højgaard's Fond. LEGATOPHOLD Statens Værksteder Gl.Dok Arkitektur Center DK 2004,07, Det Danske Institut i Damaskus 2006, San Bao International Ceramics Centre - Kina 2009..

ANNE METTE HJORTSHØJ (f. 1973) www.goldmarkart.com - Se video https://vimeo.com/39375145
UDDANNELSE - Glas og keramikskolen på Bornholm 1997–2000. UDSTILLINGER Chawan Expo, Hemiksen, Belgien, SALT, Keramisk Center Höganäs, Sweden 2015. Japanism, Bornholm Ceramic Museum, Hjorts Fabrik, Denmark 2014. International Chasabal Festival, Mungyeong, South Korea 13, 12, 11, 10, 09, 08. Contemporary Ceramics Gallery, Israel 2013. SOGO Tokyo, Japan, “Three Cups”, Vessels for Tea, Dragon Tearoom and Gallery, Colorado, USA, Solo show, Goldmark Gallery, Uppingham, England 2012. Japan/Bornholm, Galleri Vang, ”Next Generation”, Palæfløjen, Roskilde, Denmark 2011. ”Wall of Fame”, First Decade, Selected Graduates, DKDS Bornholm, Ganjin Celedon Festival, International Ceramic Artist Exhibition 2010. FOREDRAG/WORKSHOPS 2nd European Woodfire Conference, Skælskør Denmark 2015. Tel Aviv Museum, Israel 2014. International teabowl festival, Mungyeong, South Korea 2013.

BENTE SKJØTTGAARD er født i Danmark 1961. Hun bor og arbejder i København. www.skjoettgaard.dk
UDDANNELSE Kolding Design School, Kolding Denmark 1982-86. Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem 1985. JURY Biennale Internationale de Vallauris 2014, Frankrig. Co-manager, Copenhagen Ceramics, Smallegade 46 Frederiksberg, 2012- . SOLO UDSTILINGER UDVALGT Galerie Pierre Marie Giraud, Bruxelles, ”Cumulonimbus” Copenhagen Ceramics, Frederiksberg DK 2014. ”Aire de Repos” Galerie Maria Lund, Paris 2013. Bodil Manz and Bente Skjøttgaard: “Cuts and interventions”, Copenhagen Ceramics 2012. ”Fokus on Traces” Vejen Art Museum, Vejen DK, Puls contemporary ceramics, Bruxelles 2011. ”Dans le nuages” Galerie Maria Lund, Paris, ”Cumulus” Ann Linnemann Gallery 2010.
”Traces” udvalgt af Statens Kunstfond, Projekt Hærvejen www.kunst.dk/billedkunst/kunstidetoffrum/haervejen

BIRGITTE CHRISTENS er født i Danmark 1982, bor og arbejder i København. www.birgittechristens.dk
UDDANNELSE Mastergrad HDK 2007-09, Bachelor KHiB 2004-07, Udveksling CSM London 2006.
UDVALGT Statens Kunstfond Arbejdslegat 2016. Charlottenborgs Forårsudstilling, `Blue Legs` 2016. Biennalen for dansk Kunsthåndværk & Design 2015, EKWC artist in residence Holland 2015.
(Fotograf: Frederik Petersen; med sort baggrund. Birgitte Christens; Fotos i fabrikshal EKWC)

CHARLOTTE THORUP er født i 1973. Uddannet på Glas og keramikskolen - Bornholm (Nu KADK) 2000. UDVALGTE UDSTILLINGER 'Danish Contemporary' Lacoste Gallery USA 2016. Kunsthåndværkerprisen af 1879, Officinet 2015. Unik Keramik, Køge; New Meets Old, Hiorts Fabrik, Rønne; Lystens Strukturer, R2 Galleri, Svaneke; Fantastic Tales, Ceramic House, England 2014. Definition, Finland 2013. Kunsthåndværkerprisen af 1879, Danske Nationalmuseum 2012. Den næste generation, Roskilde 2011. Wawerhythmfold, Galleri Klejn, Bornholm 2010. Landmarks, Flow Gallery, London 2009. Ann Linnemann Galleri: Et Strejf af.. 2011, Behold 2012, Formsprog-Tankespind 2014, soloudstilling 2016.

CHRISTINA SCHOU CHRISTENSEN er uddannet fra Kunstakademiets Designskole, Bornholm 2012. Hun har deltaget i adskillige censurerede udstillinger bl.a. Forårsudstillingen Charlottenborg med 1.præmie , og har modtaget flere legater og priser. I 2016-17 deltog hun i udstillingen MindCraft på Designmuseum Danmark og Milano. www.christinaschouchristensen.dk

ESBEN KLEMANN er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. Han er kendt for sine bemærkelsesværdige skulpturelle og arkitektoniske værker. Heraf kan nævnes udsmykningsprojekter i Danmark og udlandet: To Betonbarrierer, Vanløse kulturhus - Indgangsparti, Paschal, Danmark a/s, Århus 2010 - Betonelement, Bornholms Kunstmuseum 2009 -'Trappeelementer' Eventyrhaven, Odense Kommune 2008 - Betonelementer, Teknologisk Institut, Tåstrup - 'The Bank' udendørs keramisk facaderelief på parkeringsbygning, Miami USA 2007.. Ustillinger: 'Sculpture by the Sea' Århus 2011, Separatudstilling, Agallery og 'På Tværs' Tappehallerne Carlsberg, København 2010. Legater 2012: Æreslegat, Kunstnerfonden af 1973 til gavn for malere og billedhuggere - Kunstrådets Billedkunstudvalg.

HANS VANGSØ er uddannet på Kunstakademiet i Århus, samarbejde med Gutte Eriksen. Han har udstillet internationalt: NOMA i Japan: Mandarin Hotel, Tokyo og i Galerie Hu, Nagoya 2015, Gallerie Besson, London 2004,09; Meister der Moderne, München 2013; Oxford Ceramics Gallery 2013,14; Galerie Puls, Bruxelles 2011; Atelje 42, Stockholm 2011; Collect, Victoria and Albert Museum, London 2006,07,08; Scottish Gallery, Edinburg 2012; Sigtuna Museum, Sverige 2001; From the Kilns of Denmark, New York 2002, Berlin 2004, Paris 2004; Oakwood Gallery, Nottingham, England 2004; Carlin Gallery, Paris 2005; Kaolin, Stockholm 2006; Galleri Pagter, Kolding 2013; Ann Linnemann Galleri, København 2008,15; samt Snyderman Galleries, Philadelphia USA SOFA 2007,09; Galerie Lacoste, Boston 2012,14... - Og er repræsenteret i danske og udenlandske samlinger, Designmuseum Danmark, Statens Kunstfond, Trapholt Kunstmuseum og Danmarks Keramikmuseum m.fl..
www.hansvangsoe.dk

HEIDI HENTZE er født i 1975. Uddannet på Glas-og Keramikskolen - Bornholm (Nu KADK), 2006.
UDVALGTE UDSTILLINGER Ann Linnemann Galleri: ”MATERIALETS GEOMETRI - Fragmenter af liv” solo 2016, ”FRAGILE” 2012, ”MESTERVÆRKER–miniature” 2013. 'Danish Contemporary' Lacoste Gallery, Boston USA 2016.”Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2013” og ”HAVET” ACABs 10-års jubilæum, Rundetårn, Kbh. ”Form.Frei” Gottorf Slot, Slesvig, DE. ”59th Premio Faenza”, International Competition, Italien. ”Ceramics of Europe” Europa-Parlamentet, Strasbourg, FR. ”10th International Ceramics Competition, Mino”, Japan - ”13th Westerwald Prize 2014”, Höhr-Grenzhausen, DE. ”COLLECT”, Saatchi Gallery, London. ”Fantastic Tales” Brighton, UK. Art Festival 2013, Funasaka, Japan. ”Collect in the Country 2013”, Cultural Connections, UK.. LEGATER Statens Kunstfond, Nationalbankens Jubilæumsfond, Ole Haslunds Kunstnerfond , OJD Fonden m.fl.

INGER HEEBØLL er født i 1969. UDDANNELSE Danmarks Designskole 1998
UDVALGT Kunsthåndværkerprisen, Bronzemedalje 2016, "2016 International ConeBox Show" Kansas City, Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2015, Carlsberg, Arbejdslegat Statens Kunstfond 2015, Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2013, nomineret til Biennaleprisen 2013,
"Kunstnernes sommerudstilling" Tistrup 2011, “Fabula - Nordic Baltic Ceramics” KunstCentret Silkeborg Bad, Tarbekunstimuuseum -Tallinn, Bryggens Museum – Bergen, “VK - udstillingen” Lerchenborg, Kalundborg, 2. prisvinder 2001, “ung keramik dk.” CLAY Keramikmuseum 1999.
http://www.danskekunsthaandvaerkere.dk/kunsthaandvaerker/inger-heeb-ll

KAREN BENNICKE er en af de mest anerkendte danske keramikere. Hun udstiller i Danmark og internationalt. Arbejder oftest tematisk med skulptur, vægobjekter og udsmykningsopgaver. Er medlem af Billedkunstnernes Forbund BKF, Kunstnersamfundet og International Academy of Ceramics IAC. www.karenbennicke.dk

KIRSTEN HØHOLT er født i 1979. Uddannet på Bath Spa University (ceramic) Somerset UK 2000-04. MEDLEM af værkstedet Formateket siden 2008 og Danske Kunsthåndværkere fra 2012. Artist-in-Residence La Muse, France; 'Network Europe', International Ceramic Centre DK 2004; Værksted Mark Smith, UK 1999.
LEGATER Statens Kunstfond 2015; Obelske Familiefond 2002. - UDSTILLINGER 'Danish Contemporary' Lacoste Gallery, Boston USA 2016; Ann Linnemann Gallery: 'Det drejer sig om' 2014, 'Mesterværker' 2013 og 'Formateket' 2010; 'New designers', London 2004; Jug Exhibition, Blaze, Bristol 2006; 'Ung dansk keramik' Galleri Rasmus 2009; 'Network Europe' Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus 2005.

KIRSTEN JUSTESEN er født 1943. Bor og arbejder i København. UDDANNET billedhugger på Jyske Kunstakademi 1965-68 og Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedhuggerskolen samt Mur og Rum 1975. Cand. Phil 1977.
Siden 60'erne har hun vist udstillinger, installationer, performances og udsmykninger i ind- og udland samt været gæsteprofessor og forlæser ved kunstakademier i og udenfor Skandinavien. - www.kirstenjustesen.com

KURT WEISER er født i Michigan 1950, bor og har værksed i Arizona og Montana, USA.
UDDANNELSE Interlochen Arts Academy, MI, 1967-69; Kansas City Art Institute, MO, BFA 1972; University of Michigan, Ann Arbor, MI, MFA 1976.
Siden 1988 har han undervist keramik på Arizona State University, hvor han nu er udnævnt Regents Professor.
FONDE Aileen Osborn Webb National Artist Award, 2003; American Craft Council College of Fellows, 2003; Arizona Commission on the Arts, Artist Fellowship, 1999; National Endowment for the Arts, Artist Fellowship, 1992, 1989. USA Artists Fellowship 2012.. UDVALGTE SAMLINGER: Victoria and Albert Museum; the Los Angeles County Museum of Art; Carnegie Museum of Art; Museum of Contemporary Ceramics, Shigaraki, Japan; Mint Museum of Craft and Design; Racine Art Museum and the National Museum of History in Taipei.

LOTTE WESTPHAEL er født i 1965. Uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding, Keramisk Formgiver 1988-1992 og Institut for Unika 1992-1993. UDVALGT ”Døde Grise Griner” udførelse og soloudstilling Kählers værksteder. ”Synkopevase” Charlottensborgs Forårsudstilling 2016. Kunsthåndværkerprisen af 1879, broncemedalje 2016 udstillet i Officinet og Det Danske Kulturinstitut, St.Petersborg. Vinder ”På Tværs” og ”At pakke en pakke” Skals Design-og Håndarbejdsskole 2016, 2013. ”Villvinprisen” Kunsthåndværkermarked 2016, Risør, Norge. Synkoper, Lerverk, Gøteborg 2016.Studierejser til værksteder i Japan. Projektstøtte fra Statens Kunstfond ”[Albers] translated into transparency” med reference til Josef Albers farveteorier og grafiske arbejder, og Anni Albers vævede tekstiler. Udstilles i maj 2017.

MALENE MÜLLERTZ er uddannet på Kunsthåndværkerskolen 1965-70, ansat som kunstner på Bing & Grøndahls Porcelainsfabrik 1970-73, Kunstakademiets Arkitektskole, afd. for industriel design 1973-75, ansat som kunstner på Den Kongelige Porcelainsfabrik 1977 og 82, og har eget værksted siden 1975. Hun er medlem af Kunstnersamfundet og 'Keramiske Veje'. CV – www.malenemullertz.dk

MARIANNE NIELSEN er uddannet på Designskolen Kolding i 1999. Hun modtog i 2012 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Udvalgte udstillinger: 'Frokost af det grønne', soloudstilling, Butik for Borddækning, København – 'Mindcraft', Milan Design Week, Milano, Italien 2014 - Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2013, Rundetårn – 'Terres. Copenhagen Ceramics invites.. ' Galerie Maria Lund, Paris, Frankrig 2013 - 'Elitær Folklore' med Anne Tophøj, Copenhagen Ceramics, København 2012 - 'Martin Bodilsen Kaldahl invites..' Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles, Belgien - 'På Tværs' Ny Tap, Carlsberg, København 2010. Ophold på Det Danske Institut i Damaskus 2006, freelance designer for Kähler fra 2009, designer Royal Copenhagen 2001-02.
www.mariannenielsen.com

MARIANNE KRUMBACH er uddannet fra Designskolen Kolding 1996-2001, Københavns Universitet, Bachelorgrad i dansk og kunsthistorie 1991-94. Hun har tidligere vist værker på udstillingen Vildt og Frodigt. Hun deltog i udstillingen MindCraft på Designmuseet Danmark og Milano i 2016. www.mariannekrumbach.dk

MIKAEL JACKSON er født i 1972. Han har værksted i København og arbejder på Det Danske Kunstakademis Designskole (KADK). UDDANNELSE Royal College of Art, London, MA Ceramics, UK 2006–08 . Konstfack, Stockholm 2005–06. Designskolen-Kolding, BA 2002–05. UDSTILLINGER 'Danish Contemporary' Lacoste Gallery, Boston USA 2016. “Kunstværket”, solo, Odder Kunstforening 2015. Copenhagen Ceramics, duo; “Lyst”, Galleri R2, Svaneke 2014. “Arkitektoner”, solo, Ann Linnemann Galleri; “Biennale Internationale de Vallauris”, FR 2013. Puls Contemporary Ceramics; “Inhabitants”, Copenhagen Ceramics; “Heliotroper” Ann Linnemann Galleri 2012. “Phoenix Landscapes”, Huset, Aarhus; Galleri Pagter, Invited by Cramer & Tillitz, Kolding; “Biennalen for Kunsthåndværk & Design”, Koldinghus 2011. “Across”, Ny Tap, Carlsberg; “Moving in with Inhabitants”, Jantzens Hotel; “Kristine Tillge Lund invites…” Puls Contemporary Ceramics, Belgien 2010. LEGAT Statens Kunstfond 2013.

OLE VESTERLUND er født 1971 i Danmark. UDDANNELSE Danmarks Designskole 2008.
UDVALGTE UDSTILLINGER “ConeBox Show”, NCECA, Kansas 2016, “Aquarium”, Ann Linnemann Galleri 2015, “Palais Ideal”, Museum Jorn, Silkeborg 2014. ”Orders”, Copenhagen Ceramic 2012. “How queer everything is today”, Råhuset og ”Forårsudstilling”, Charlotteborg, København 2006.

PER AHLMANN er født i 1965, Lemvig. UDDANNELSE Institut for Unika, Designskolen Kolding 1995.
SEPARATUDSTILLINGER - Jens Nielsen & Olivia Holm-Møller Museet, Holstebro 2015 - “Scalp” KANT, København 2014 - “Checkpoint” Copenhagen Ceramics 2013 - Galleri Pagter, Kolding – m. Cai-Ulrich von Platen 2012 - “Emergens” Danmarks Keramikmuseum, Middelfart 2009 - “Lir og løgne” Galleri KANT, Fanø 2008 - Galleri Nørby, København 2006 - INTERNATIONALT - Contemporary Ceramic Creation, Camard & Associés, Paris 2010,09 - “Biennale Internationale Vallauries” Frankrig 2008 - COLLECT international art fair for contemporary objects, London 2007 - Puls Gallery, Contemporary International Ceramics, Brussels 2007 - SOFA Sculpture Objects & Functional Art Chicago 2006. Han har modtaget Statens Kunstfonds treårige stipendium.

SAMUEL CHUNG er født i 1970. Han har en Master of Fine Art (1994-97) fra Arizona State Universty, hvor han har undervist siden 2007. Han har udstillet i USA, Kina, Korea, Italien og Danmark, er aktiv i organisationen NCECA, der årligt arrangerer internationale symposier for undervisere og professionelle keramikere fra stat til stat i USA og har modtaget flere priser, legater og ophold som gæstekunstner, artist-in-residence i bl.a. USA. Kina og Danmark.

SANDRA TRUJILLO er født i 1967, Vallejo, Californien, USA. UDDANNELSE University of California at Berkeley BA religious studies; University of Colorado in Boulder, MFA ceramics. UDVALGT - Portugal: Foundation OBRAS 2017,13,10. Zentrum für Keramik Berlin, Germany 2015. Georgia College, Professional Faculty Research Leave 2012 - Holland: Foundation OBRAS. Portugal: Foundation OBRAS. Anadolu University, Eskişehir, Turkey 2011. Fulbright-Hays Group Projects Abroad Program: Czech Republic and Hungary 2009. NICHE – American Craft Council 2009. Watershed for the Arts, New Castle, ME, Fellowship & residency 2006. Quarry Tile Co Spokane, WA, Artist in Residence & Fellowship 2004. Archie Bray Foundation for the Ceramic Arts. Helena, MT 2002-04. Lilian Fellowship 2002-03. Guldagergaard International Ceramic Center, DK 2002. Mendocino Art Center, Mendocino, CA 2002.

SOPHUS EJLER JEPSEN er født i 1971, bor og arbejder i Askov ved Vejen. UDDANNELSE Det Kongelige Danske Kunstakademi, København MFA 2005. UDVALGTE UDSTILLINGER 'Over Voldgraven' Sønderskov Slot, 'Not at Home' Brænderigården Viborg og Ringstedgalleriet 2015 - 'Milevidt&Tanton' Copenhagen Ceramics, 'Egnsbeton' Kongeåen/Vejen Kunstmuseum og Århus Kunstbygning 2014 - 'Sculpturepress.org' Jens & Olivias Museum Holstebro, 'Skovsnogen' Alt_Cph og 'Med leret som gidsel' Vestjyllands Kunstpavillon 2013 - 'Grænselands-udstillingen' Åbenrå 2013,14 - 'Skygge og Spejl' Vejen Kunstmuseum 2011..

STEN LYKKE MADSEN er født i 1937. UDDANNELSE Kunsthåndværkerskolen København 1954-58. ANSAT på Bing & Grøndahl og Royal Copenhagen 1962-2003, gæstelærer Designskolen Kolding 1981-2005. REJSER i bl.a. Japan 1979 og 2006. ARTIST-IN-RESIDENCE Kina 2004, International Ceramic Research Center, Guldagergaard fra 2003. UTALLIGE UDSTILLINGER i Danmark og udlandet bl.a. solo Clay Keramikmuseum 2016, Galleri Nørby 1999, Charlottenborg 1975. Puls Contemporary Ceramics, Belgien 2010, SOFA Chicago 2005. Keramiske Veje, Udstiller og Medstifter fra 1985, Jubilæumsudstilling, Sophienholm 2015. Concorso Internazionale della Ceramica, Faenza, Guldvinder 1975, 1967. GAVLUDSMYKNING Sølvgade 1993, Vesterbrogade, Kbh. 1978, SPRINGVAND Store Torv, Holstebro 1986. LEGATER Statens Kunstfond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Ole Haslunds Kunstnerlegat m.fl.

STEPHEN BOWERS bor og arbejder i Australien. Han bevæger sig i et historisk billedunivers, hvor han yderst detaljeret maler keramikskår fra forskellige tidsperioder og stilarter ind over 'luftfotos' af den australske natur. Han refererer til sin egen brogede kultur, tankeverden og lokalitet, men giver samtidig et billede af det globale fællesskab, vi alle lever i, med erfaringer, fragmenter og motiver fra hele verden sat sammen med apps og andre af samtidens ikoniske kendetegn. Han er anerkendt for sine detaljerede værker, som han udstiller i USA, England og Australien.

SØREN THYGESEN er uddannet fra Kolding Kunsthåndværkerskole 1987. Eget værksted siden 1987. Ansat ved Kähler Keramik, Næstved 1996-2000, designer for Kähler 2007. Tilknyttet Tommerup Keramiske Værksted fra 2000.. UDSTILLINGER Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2016. Morsø kunstforening 2009. Nomineret Politikens Talentpris 2008. Charlottenborgs Forårsudstilling 2008, 05, 04, 03. Kunstnernes Efterårsudstilling 2006, 05. Galleri Nørby 2005. Fynsk Kunst SAK 2004. Danske Keramiktrienale, Trapholt 1994. LEGATER Statens Kunstfond arbejdslegat 2001, 2000, 2016. Ole og Yelva Nimbs Fond, æreslegat 2004. Ole Haslunds Legat 1989. Krøjers Legat 1987. PRÆMIERET v. Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2016, Danske Keramiktrienale, Trapholt 1994, Statens Kunstfond 1993 og udstillingen Jyske Rødder Århus 1990.

THEIS LORENTZEN er født i 1973. UDDANNELSE p.t. Royal Collage of Art, London. BA Danmarks Designskole, Bornholm (keramik) 2009-12 (KADK). Kerteminde kunsthøjskole (keramik) 1998-99, Nic. O. Schmidt bronzestøberi 1999. Ædelmetalstøber Francois Deletaille 2000-07. UDVALGTE UDSTILLINGER 'Danish Contemporary' Lacoste Gallery, Boston USA 2016. Ann Linnemann Galleri, København 2014. Grønbechsgård 2010,12 og Formland 2011, Afgangsudstilling Bornholms Kunstmuseum og Kunstakademiets Bibliotek 2012; Upcoming Designers (Formland) 2012. ASSISTENT for A.Tophøj 2012 (Elitær Folklore - Copenhagen Ceramics), Ole Jensen 2012 (Form & Fantasi ), Anne Tophøj & Steen Ipsen 2011 (Extrudox A/S - Ann Linnemann Galleri).. UNDERVISER Danmarks Designskole, Bornholm 2012-13, Kofoedsskole og AOF 2013; - ANSAT hos Ditte Fischer 2013, Produkt design for Kähler Keramik 2013.

ULLA BECH-BRUUN er født i 1979, Thorshavn, Færøerne. www.ullabech-bruun.dk
UDDANNELSE Det Kgl Danske Kunstakademi MFA 2012 - cand psych, Københavns Universitet 2006.
UDVALGTE UDSTILLINGER ’Transfer’ Eurohíd Foundation & Hungarian National Museum - Esztergom Castle Museum Rondella Gallery, Budapest, HU 2016 - ’Det LER’ Ann Linnemann Galleri 2015, 'Zimmer Frei' gruppeudstilling Koldinghus, 'Formsprog-Tankespind' Ann Linnemann Galleri 2014 - 'Betroet Tvivl' Vejen Kunstmuseum, 'S K I N' m. Mikkel S.Andersen BKS Garage København, 'Landscape/Mind' gruppe m. Francois Top og Timo Andersen NEXUS Aabenraa 2013 - 'Pupae' solo i samarb Copenhagen Philharmonics Radiohusets Koncertsal 2012, 'Afgang 2012' Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Kunsthallen Nikolaj - 'Konstance Luns Kabinet' solo Galleri Q 2011 - 'Images Between Man' gruppe Rohde Contemporary DK 2010.. www.ullabech-bruun.dk

URSULA MUNCH-PETERSEN er født i 1937, Bornholm. Efter et aktivt liv som kunsthåndværker og designer med rejser, undervisning og udstillinger i Danmark og udlandet bl.a. Letland, Litauen, Ukraine, USA, Mexico og Kina, har hun nu værksted og bolig i København og på Møn.
UDDANNELSE Kunsthåndværkerskolen 1956-60. ANSAT Kunstnerværkstedet Bing & Grøndahl 1961-68 og siden designer for Royal Copenhagen og Kähler. UTALLIGE UDSTILLINGER & LEGATER Statens Kunstfond, Nationalbankens Jubilæumsfond, Bindesbøll Medaljen, Ole Haslunds Kunstnerlegat, Kunsthåndværkerrådet, Ridder af Dannebrog.. UDVALGTE VÆRKER 'Mit Dukkestel' 2003, 'Ursula' Royal Copenhagen 1992, Lærkestellet 1994. UDSMYKNING 'Tidstavlen' til Hærvejen, Jylland 2010.

VIBEKE RYTTER er født i 1967. UDDANNELSE Danmarks Designskole/keramik & glas 1986-90 og Det kgl. Danske Kunstakademiets Arkitektskole i København 1997–04. I 2001-02 var hun gæstestuderende på Kunstakademiet Billedhuggerskole v. professor Morten Stræde, i 2011 forskningsprojekt, Arkitektskolen og Teknologisk Institut.
Hun har modtaget flere rejse-og arbejdslegater fra bl.a. Statens Kunstfond, Beckett-Fonden og Nationalbankens Jubilæumsfond. Har rejst og studeret i USA, Cuba, Rusland, Grønland, Island, Færøerne, Italien, Tanzania... - samt adskillige udstillinger i Danmark og udlandet. www.Vibekerytter.dk