Et Strejf af... - Udstilling Januar 2011


Et strejf af...
Udstilling 6 – 22 januar 2011

Salt/soda - gløder - flammer - aske

Charlotte Thorup fra Bornholm udstiller sammen med galleriets kunstnere: Sten Lykke Madsen, Ane-Katrine von Bulow og Ann Linnemann de keramiske værker, der særligt har fået aftryk af brændingsmetoder med salt/soda i gas- eller træfyret keramikovn.
LINK Charlotte Thorup - Sten Lykke Madsen - Ane-Katrine von Bulow - Ann Linnemann

Tanker bag værkerne - Charlotte Thorup:
”Jeg er fascineret af mønstre og gentagelser, dimensioner og sammenhænge, og jeg lader mig inspirere af såvel naturen som af byen. Det kan være en mark med kornets mønstre eller en bygning, hvor opmærksomheden fanger en kontrast, en dimension. Denne interesse lader jeg komme til udtryk i mine keramiske arbejder.

Jeg kan lide at arbejde på en simpel og enkel måde. Det har ledt mig frem til en teknik, hvor jeg former tynde plader af ler, der sættes sammen på forskellige måder.
Ledt af min nysgerrighed lader jeg modul på modul føre til en ny form, hvor små helheder bliver til én stor helhed.

Jeg laver for tiden flere objekter, der hører sammen og skal hænge ved siden af hinanden på en væg. Igen et samlet hele.. skabt af moduler. Beskueren inviteres til at se værket fra forskellige vinkler, hvorved nye balancer og sammenhænge opstår.

Fortrinsvis arbejder jeg i porcelænsler, da jeg holder meget af dette materiales indbyggede dobbelthed mellem styrke og skrøbelighed.
I mit farvevalg lader jeg enkelheden råde, da det er værkernes egne lys og skyggevirkninger der skaber ”farven”.

Endelig vælger jeg at saltglasere min keramik, hvilket er en gammel tradition. Ved høj temperatur går salt i forbindelse med leret hvorved der skabes en glasur. Denne måde at arbejde på er til en vis grad uforudsigelig, da en saltovn til dels 'lever sit eget liv', og ofte fører processen til værker med en selvstændig karakter.”