Vægt - Udstilling juni 2011


Vægt
Elisa Helland-Hansen - Norge
- www.elisa-hh.no
Udstilling d. 2 - 25 juni 2011

På denne udstilling inviterer Elisa Helland-Hansen til at løfte på kopper - se, mærke, lukke øjnene og sanse vægt og tyngdepunkt.

Elisa Helland-Hansen - VEKT:
“I mitt kjøkken bor det 44 ulike håndlagde kopper og beger. De er ikke tilfeldig valgt. Heller ikke deres vekt, størrelse, volum, form, overflate og utstråling er tilfeldig.

Gjennom mange års bruk har jeg lagt merke til at tyngden i en kopp har egenverdi og får betydning for den sanselige opplevelse i det å drikke. Te drukket fra et tungt beger kan gi sinnsro en tyngende dag. Kaffe i en florlett kopp kan trøste i en skjør tilstand. Eller jeg kan holde en kopp som virkelig irriterer - feil tyngde for stundens behov.

Denne interessen for koppens vekt har resultert i en utforsking av grensene for kopp i en gitt masse. Hvilke muligheter rommer en leirklump på 222 gram? Hvor mange ulike uttrykk kan jeg få ut av samme vekt?

Mitt utgangspunkt ble en serie på 9 beger med tilnærmet identisk profil og størrelse, men med jevnt stigende vekt fra 111 til 999 gram.
Gjennom gransking av denne rekken vokste det fram nye serier hvor relasjonen mellom vekt, volum og fordeling av masse fikk spesiell oppmerksomhet. Videre er valg av glasur, farge og mønster blitt påvirket av den enkelte kopps karakter."

"På denne utstillingen inviteres dere til å løfte på kopper, se, kjenne, lukke øynene og sanse vekt og tyngdepunkt."