ARKIV LABORATORIUM projekt 2015-2016ARKIV LABORATORIUM
Anne Fabricius Møller og Ann Linnemann
Tværfagligt eksperimenterende samarbejdsprojekt i nye materialeblandinger og teknikker, udboringer i glasur, ler og støbt beton, udført på Statens Værksteder for Kunst SVFK i København foråret 2015.


Fascinationen af hemmelige lag, geologi og samlinger udartede sig i et projekt, hvor sand, ler, glasurpulver, farver, cement, potteskår, kopper og andre nemt tilgængelige materialer blev blandet, støbt, smeltet til kompakte små verdner, hvoraf nogle blev kerneboret og arkæologiske overraskelser dukkede frem.


De kopborede søjler frembragte nye rumligheder, fra den aflagte tepotte, støbt ned i beton, til havbundslignende associationer i de keramiske udboringer.
Efterfølgende fotos er keramiske masser og udboringer:


Meget faldt fra hinanden ved boringerne, en del faldt nogenlunde ud, men små åbenbaringer faldt også ud af projektet.


Uberegnelige rumligheder og materier, men også stads på bunden af en bøtte.


Enkelte af de keramiske støbninger er standset i et sammensmeltet stadie, som geologiske uddrag fra den 'rigtige' verden.

Blanding af grus, diverse pulver, glasurer, ler og Ann Linnemanns kopper, kander, skåle o.a. keramikskår.
RESEARCH
Projektet er inspireret af de udboringer med kopbor (cylinderbor, kernebor), der for eksempel sker på byggepladser, gennemboring i murværk til rør og installationer, geologiske jordbundsundersøgelser ved iskerneboringer, vejanlæg, biologisk research, tidsberegninger, arkæologiske jordlags undersøgelser - og ikke mindst de efterladte borehuller og selve udboringsobjekterne.
Kodeord er geologiske nedfældninger - arkæologiske ophobninger - tilslag & tidslag - tidslommer - mindelser & hemmeligheder - det bevidste & ubevidste - præcision og tilfældighed...
Vi arbejdede med materialeforsøg og eksperimenterede med udgangspunkt i hver vores erfaring, men med ønsket om at udfordre disse erfaringer i kraft af det tværfaglige samarbejde, forskelle i materiale, vores håndværks-og kunstnerisk tilgang, livssyn og filosofiske aspekter omkring selve projektet.
PROJEKTET
Samling og ophobning af materialer – lag på lag.
Materiale-og formundersøgelser hovedsagligt ud fra ler og andre keramiske materialer, brændte skår, men også beton, sand, sten, cement, træ og helt nye materialer.
Vi borede med et cylinderbor, kopbor i ophobningerne, som vi herefter brændte ved forskellige temperaturer og/eller brændte før boring.
På grund af udsmeltningsrisiko i keramikovnen brugte vi lerbeholdere, som blev mærket og arkiveret i kodesystem.
LINK - Udstillingen i 2016

Tak til MT Højgaard for lån af boremateriel og til Statens Værksteder for Kunst for værkstedsplads i foråret 2015.
Ligeledes tak for fondsstøtte til Galleriet i 2016 fra Statens Kunstfonds Projektpulje.


Ceramics recycled
Af William Gelius, Museumsinspektør, Thorvaldsens Museum.
Hvad gør man med alt det, der er gået i stumper og stykker?
Hvad gør vi fx med potteskår og med revnede tallerkener?
Hvad stiller keramikeren op med sine mislykkede produkter?
Det er, hvad kunsthåndværkerne Anne Fabricius Møller og Ann Linnemann nu står med et kunstnerisk bud på.

Det hele startede med en fælles fascination af cylinderboringer – også kaldet kop- eller kerneboringer. Fascinationen gjaldt ikke så meget borehullet som det udborede materiale, altså selve kernen, der når den trækkes op eller ud efter endt boring afslører hvad, der gemmer sig i undergrunden af geologiske eller arkæologiske sedimenter: spændende vidnesbyrd om tidligere tiders klimaforhold og levevilkår.

Ud af denne fascination opstod idéen om på værkstedet at skabe en kunstig boregrund bestående af defekte, vragede genstande så som teglfragmenter, porcelænsskår, revnet glas, hankeløse kopper indstøbt i en cementblok eller sammensmeltet til en keramisk blok, som så kunne udsættes for cylinderboringer.

I begyndelsen havde de to kunsthåndværkere svært ved at styre processen.
Det blev bedre med øvelsen, og hver gang overraskede og fortryllede boreprøverne ved de uforudsigelige aftegninger og farvespil, som kernernes overflader lagde for dagen.

Der er et element af grundforskning i projektet. Grundforskning sigter som bekendt ikke mod praktisk anvendelighed men kun mod ny erkendelse, og projektet ser jo netop stort på tingenes anvendelighed ved at frigøre dem fra deres tidligere funktion.
Til gengæld får boringerne mere med kunst at gøre.
Ceramics recycled er et originalt bud på kunstnerisk genbrug.

Anne Fabricius Møller - www.aaa-fff-mmm.dk
”Generelt bliver jeg inspireret af, hvad der er ved hånden og daglige gøremål, mekanik, værktøj, geometri, botanik, spontane processer, tid, naturens gang og hvad der er af gode sager, jeg kan grave frem i mine gemmer.”

Ann Linnemann - Link til egne værker
”Jeg interesserer mig for de hemmelige lag i værkerne. Det drømmende og ukonkrete, der gemmer sig i objektets konkrete virkelighed. Dialogen med beskueren og ikke mindst historien og videnskaben, der ligger til grund for oplevelsen, materialets mange muligheder, smeltetemperaturer og elementernes indflydelse, - arkæologien..”