FORMSPROG - TANKESPIND ansøgning 2014

DEADLINE for ansøgning er d. 5 maj 2014
SEND ANSØGNINGSSKEMA-sommerudstilling-2014 + Værkfoto

12 JUNI - 16 AUGUST.. FORMSPROG - TANKESPIND.. censureret udstilling
Danske og internationale kunstnere, der arbejder med ler, inviteres til at skabe et keramisk værk i sammenhæng med en tekst.
Værkerne kan illustrere et skriftligt værk, fortælling, digt, eventyr, ordsprog...
'Al-Tings historie' bliver en mangesidig fortælling i ler.
Ting og sætninger sammenkædes for i bogstavelig forstand både at visualisere og beskrive oplevelsen af det skrevne ord i keramiske samtidsværker.
En jury vælger ca. 50 værker til udstilling - og præmierer :-)

MERE OM TEMAET..
Alle forholder sig på den ene eller anden måde til det skrevne værk: eventyr, roman, novelle, biografi, digt, artikel, ordsprog...
Her er ingen grænser:-)
Der kan udelukkende deltages med originale keramiske værker, - det kan være et tematisk relevant ældre værk, men gerne nye værker, nye udtryk, ideer, eksperimenter...

I giver hver jeres bud på, hvordan det keramiske værk og teksten hører sammen :-)
På denne måde vil udstillingen vise en bred vifte af meget forskellige keramiske indfaldsvinkler, teknikker, temaer og kunstnere – om individualitet, forskellighed og keramisk samtidskunst.

Værket kan være krukke, skulptur, installation, vægobjekt...
Alt er tilladt...
- bare det keramiske værk forholder sig til et skrevet værk!
- og er mindre end 25x25x25 cm :-)

DEADLINE d. 5. MAJ 2014:
Send foto af keramisk værk + skriftligt værk + ansøgningsskema.
En jury vurderer og udvælger ca. 50 værker til udstillingen.
PRÆMIERING: en udstilling i Ann Linnemann Galleri 2015.
JURY: Karen Harsbo, Marianne Nielsen, Kristine Tillge Lund og Ann Linnemann.
Udstillingen censureres således, at de valgte værker SKAL have sammenhæng med et skrevet værk.
Der fokuseres på det unikke, ekstraordinære, usædvanlige, originale..

SEND på email til: ceramic@annlinnemann.dk
ANSØGNINGSSKEMA + SKRIFT + VÆRKFOTO (JPG-format max 1M).
Der kan deltages med et værk fra hver udstiller.

SVAR om deltagelse i udstillingen sendes på email i uge 20.
(Afsløring af Præmieringen sker på ferniseringen)
UDVALGTE VÆRKER afleveres i Galleriet d. 3-7 juni (inden Pinsehelligdagene)
OPSÆTNING d. 10-11 juni – står Galleriet for
FERNISERING d. 12 juni kl. 16-19.00 (+ middag v. tilmelding)

SEND en email - hvis du er interesseret i temaet...
- så sender jeg ansøgningsskemaet på email.
Denne tilmelding er ikke forpligtende, men hjælper i planlægningen.

VIDERESEND gerne denne information til interesserede kolleger om også at søge om deltagelse..