I Spil - Udstilling marts 2011


I Spil
Lis Ehrenreich & Mikael Jackson
Udstilling 3 - 26 marts 2011

To generationer af keramiske kunstnere sættes 'i spil' og skaber dialog.
Udstillingen rummer ornamentale variationer fra installation, 'det flyvende tæppe' hvor skyggen er som et orientalsk tæppe, til krukker med dybtliggende motiver og mindelser om fælles kulturarv.
Der gives mulighed for at gå på opdagelse i dette kulturelle møde mellem to generationer af kunstnere, der begge er inspireret af mellemøstlig forkærlighed for ornamentik.
Når modsætninger mødes & motiverne sættes 'i spil' opstår dialogen. Det kan føre til 'kamp', når modsatte parter støder sammen, men parterne kan også samles om fælles udtryk og lighedspunkter.
Lis Ehrenreich forener strukturelle relief-mønstre med stofligt flydende glasurlag. I Mikael Jackson's installationer omsættes det todimensionele ornament til tredimensional form. Mødet på udstillingen viser spændingsfelterne og respekt for værdien af forskellige ideers samspil.

Mikael Jackson
”Jeg arbejder skulpturelt, og har altid geometrien som udgangspunkt. Til denne udstilling har jeg valgt at lade mig inspirere af traditionelle islamiske mønstre. Jeg tager udgangspunkt i frembringelsen af forholdsvis enkle tredimensionele elementer, der så bliver gentaget. Delene bliver efterfølgende sat sammen på forskellige måder, så de ender op med at blive til unikke objekter.
De abstrakte begreber, jeg udforsker, er i særdeleshed skrøbelighed overfor styrke, det industrielle overfor det håndgjorte, herunder det visuelt stramme overfor det mere løse udtryk og orden i forhold til kaos.”
Mikael er uddannet på Royal Collage i London 2008. Han har værksted i København.

Lis Ehrenreich
"Den klassiske form - for tiden 'Albarello'en er mit udgangspunkt. Formens tidløshed understreges af glasurens strukturelle, rustikke udtryk, beskrevet ved hjælp af stempelfigurer, påtrykt i det våde ler. Inspirationen til figurerne (ornamenterne) henter jeg i mine omgivelser: på muren, i bogen - alle steder....."
Lis er uddannet på Det Jyske Kunstakademi, Århus, 1976-81.

Hun har værksted i Århus.