Grenstump - Udstilling maj 2011Grenstump
Martin Bodilsen Kaldahl DK
Udstilling d. 5 - 28 maj 2011
Hvad kan en grenstump tale om? - Hvorfor omsætte den til keramik? - Hvilke forestillinger sætter den i gang? - Og hvornår er den overhovedet en stump gren?

Martin Bodilsen Kaldahl: “Denne udstillings omdrejningspunkt er grenstumpen. Ikke den forgrenede gren, men netop stumpen. Udsnittet, delen - der i sig indeholder den hele form af det træ, som den engang kom fra. Et træs fysiske fremtoning er - i konkurrence med kattens og hundens - nok en af de visuelle former, som vi allerførst bliver bekendt med i vores liv. En arketype. Med tiden nuanceres rod-stamme-krone ikonografien voldsomt for de fleste; for nogle forbliver et træ dog altid kun et træ. Et træ er et træ - en gren er en gren. That’s it.
Jeg har leget med forestillingen om en gren. Som skulpturelt objekt. På forskellig vis overvejet det allermest elementære i formen eller i overfladens struktur.
Af rent skulpturelle grunde er stumpen interessant at arbejde med, fordi den uvægerligt afstedkommer en forestilling om det, der ikke er der. Dens form, dens snitflader – den dynamiske interaktion med rummet omkring er basalt skulpturelt stof.
Det direkte aftryk af den anonyme grenstump, som afstøbningen i ler udgør, er her sat i en dialog med forskellige modellerede variationer over den. Både i det rent formmæssige møde og med overfladens mønstre sat i spil. Materialerne, som objekterne nu er udført i, placerer dem solidt i en ikke-natur-sfære. Som keramiske figurer afhænger de nu af, at stoflighed, farve og tillagte ornamentale virkninger kan transformere det let genkendelige over i en åben forestillingsverden.”
Foto af værker: Ole Akhøj - Foto af udstillingen: Ann Linnemann


Martin Bodilsen Kaldahl
Martin Bodilsen Kaldahl arbejder primært i keramiske materialer og eksperimenterer med objekter, der integrerer digitalt baserede, visuelle universer i 2D eller 3D i det fysiske keramiske udtryk.
Værkerne opstår i en seriel arbejdsproces, hvor det visuelle udtryk gradvist udkrystalliserer sig via mange forsøg. Kombinationen af form, ornament og billede fremstår slutteligt enkelt og umiddelbart aflæseligt, men med mange indholdsmæssige tolkningsmuligheder.


Martin Bodilsen Kaldahls keramiske arbejder er gennem tiden blevet indkøbt til en række offentlige samlinger, f.eks. på Victoria & Albert Museum, London; Designmuseum Danmark (tidl. Kunstindustrimuseet), Kbh; Nationalmuseet, Oslo; Røhsska Museet, Göteborg; Musée des Arts Decoratifs, Paris og MIMA, Middlesborough, England; Kunstmuseet Trapholt, Kolding; Keramikmuseet Grimmerhus, Middelfart; m.fl. Herudover er han repræsenteret i mange private samlinger i DK og i udlandet.

Hans udstillingsvirksomhed i de senere år indbefatter bl.a. keramiske udstillinger på Kunstindustrimuseet, København: "Det Digitale Ler", 2008 og "END" (engelsk/norsk/dansk udstillingsgruppe) i 2007.