KOBLINGER - Udstilling oktober 2011

KOBLINGER
Pipaluk Lake & Jesper Palm
Udstilling d. 6 - 29 oktober 2011

Ny glas & fotokunst opstår ud fra samling af kasserede glasobjekter

KOBLINGER viser glasarbejder af Pipaluk Lake og fotografier af Jesper Palm.

Pipaluk Lake & Jesper Palm De to kunstnere har igennem flere år - hver for sig og uden et egentligt mål - samlet kasserede glasobjekter af mange forskellige slags.
Samlingen udgør her et fælles udgangspunkt for udstillingen, hvortil de ligeledes udfordrer deres vante arbejdsmetoder.

Pipaluk Lake deformerer og transformerer her de indsamlede glasgenstande. De skæres op og sammensættes i nye kombinationer med andre glasdele og fundne præfabrikerede objekter af træ og metal.
Denne arbejdsmetode er forskellig fra hendes specielle ”Slumping - teknik”, som er en bearbejdning af primært planglas i en ovn.

Jesper Palm arbejder med dette projekt i en omvendt rækkefølge af sin sædvanlige. Normalt anvender han en bestemt idé eller fortælling, der er opstået i en nærmest drømmelignende tilstand, som derefter iscenesættes.
Her er det de givne glasobjekter, der skal indgå som elementer i et tableau, hvor lyset spiller en afgørende rolle i det færdige still-fotografi.

Fælles kan det siges at de hver for sig arbejder i deres vanlige materialer, men med uvante metoder.
LINK: Pipaluk Lake - Jesper Palm