Kirsten Christensen - Udstilling august 2011Kirsten Christensen
Udstilling d. 4 – 27 august 2011
Se nye værker af en udsædvanlig kunstner, der presser på for at sige sandheden og tager fat indefra...
"Som kunstner skal man ud i et rum, man ikke ved hvordan ser ud. Man skal have mod til at tage springet. Man lever livet i et spændingsfelt. Betingelserne for at skabe er at bruge sit mod til at beskrive noget endnu ikke set..."

Kirsten Christensen:
"Om skaberkrise og den pludselige overvindelse af denne...
Paradokset ved følelsen af reel frihed - gjorde springet tilbage i buret lystfuldt; men denne time hvor friheden var reel, var det hele værd. Synet på værkstedet forandredes fra at være en byrde til at opfylde alle betingelser for at skabe.
Udstillingen af store italienske oliekridt-tegninger med keramiske overbrændte objekter påført og indrammet. Små flade huse med foto af værksted, kvinder og dyr, - og til sidst et siddende skelet.
Døden til sidst for os alle - vigtigt med et liv før døden."

Citater frit redigeret fra bogen 'Keramiske billeder'
- et interview med Kirsten Christensen:
"Jeg har arbejdet med leret som billede i over 30 år.

Jeg har kærlighed til leret, men er også kommet til lerets begrænsning... Jeg har brugt andre materialer, men er alligevel vendt tilbage til leret.
Leret giver mig en forfærdelig modstand, som jeg kan lide at overvinde. Jeg har været usikker på om materialets tyngde og tidens lethed ville kollidere. Der var en konflikt i mig mellem tiden og leret. Konflikten ligger også mellem at arbejde abstrakt og forestillende. Det abstrakte kommer som et andet sprog. Og efter fortællingen kan abstraktionen være en befrielse.

Alle mennesker har en religiøs følelse. Jeg har altid været bange for at Gud skulle åbenbare sig for mig, så jeg var nødt til at tro på Gud. Jeg vil gerne nærme mig Gud langsomt eller slet ikke.
Jeg har følelsen af altid at være på rejse, på besøg. Jeg lærte at udtrykke mig direkte gennem et materiale og oplevede at blive forstået, måske på det vigtigste område i mit indre, samtidig med at jeg forstod hvilket fantastisk kommunikationsmiddel kunst er. Dette at arbejde i en proces, har jeg kunnet bruge mange gange i mit liv – at være til stede, nysgerrig, irriterende åben, men også foranderlig.

Jeg prøver aldrig at glemme begyndelsen, hvor vigtigt og alvorligt det var at opleve kunst, hvor betydningsfuldt det var, hvor intenst og nødvendigt den kunstneriske verden åbnede sig for mig, og hvordan det kunstneriske sidenhen blev det område i mig selv, som giver mig identitet.
Jeg lærte at stole på, hvad jeg selv oplever, at kunne stå alene med min helt egen formulering, at sætte pris på originalitet og overleve på de mest urimelige vilkår.

Kunstnerens rolle er lige så umulig og skamløs skøn, som den altid har været. Jeg tror snarere at det er samfundet der drejer rundt om kunstneren og forandrer sit syn på begrebet kunst. Der vil altid være nogle der ikke kan skelne mellem ægte og uægte, og andre der godt tør blive tiltrukket af det der slår dem ihjel.
Så længe der er flere spørgsmål end svar, så længe man kan blive rigtig tosset på et kunstværk, så længe mennesket orker at opleve så meget, kan kunsten ikke dø. Men tænk hvis det var nu mennesket var fyldt op, overmæt og ikke kunne opleve mere. Tænk hvis der blev stilhed."
(red.: - citater frit fra bogen 'Keramiske billeder' - et interview med Kirsten Christensen)
- www.kirstenchristensen.dk

Kirsten Christensen kendes bl.a. for sine keramiske værker på udstillingerne: Keramiske Billeder, Min mor og mig, Døden til sidst for os alle, Se dig ikke tilbage... Hun har udført adskillige vægudsmykninger og har i de senere år gentagne gange besøgt Italien på kunstnerophold, San Cataldo.
Hun er uddannet på Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiet i København 1964-75.
I en ekspressiv, fortællende stil har Kirsten Christensen i store keramiske relieffer kredset om eksistentielle temaer som alderdom, sygdom, forurening, liv og død.
De billedrige og let aflæselige fortællinger er i en forenklet streg ridset ind i leret, kombineret med en levende stoflighed og her forenet med farverige tegninger på papir/folie. (Foto af skitser).
Kirsten Christensen har udført større udsmykningsopgaver på bl.a. Hjortespring Bibliotek (1982), Aalborg Banegård (1988) og Køge Badeland (1992). Hun blev 1978 medlem af Kammeraterne, 1986 af Den Frie Udstilling. I 1991 modtog hun Statens Kunstfonds livsvarige legat.

Vildt og frodigt - Udstilling juli 2011Vildt & frodigt
Marianne Nielsen & Marianne Krumbach
Udstilling d. 30 juni - 30 juli 2011

I juli måned viser galleriet en 'vild og frodig' sommerudstilling med helt nye værker af Marianne Nielsen og Marianne Krumbach.

Marianne Krumbach og Marianne Nielsen er som værkstedssidekammerater i konstant dialog. Trods deres forskellighed i arbejdet med leret har de emnemæssigt en sammenhæng på tværs af udtrykket - en kredsen om kulturelle genstande og naturens ”kultivering” som forlæg for figurer, form og dekoration.
LINK - Marianne Nielsen - Marianne Krumbach

Marianne Nielsen
Jeg har modelleret blade, som placeret på væggen i et grid udgør en slags ”artstavle” – et katalog over mønstre og formgivningsmuligheder. På denne måde bruges bladet mere eller mindre figurativt mellem klassisk naturgengivelse og ren form, mellem tallerken og billede. Fotos af skitser
Overgangen fra naturgenstand til vores tingslige verden interesserer mig, hvor form bliver til formgivning og farver bliver til dekoration. I dette projekt har det været interessant for mig at se hvordan ét emne kan brede sig ud og rumme mange forskellige betydninger.

Marianne Krumbach
Jeg har sat en scene i keramik.
En kanin betragter et opdækket bord. En stor tallerken. Et vinglas. Kniv, gaffel og ske. Alt i en størrelse der umiddelbart peger ud over du og jeg.
På midten af bordet en lysestage med et brændende lys. For bordenden kaninen.
Iagttagende. Afventende.
En historie. En fortælling der er åben for beskueren at træde ind i.

Begge har taget afgang fra Designskolen Kolding og deler nu på tredje år værksted i København.