ANSØGNINGSSKEMA - UDSTILLING

ANSØGNING TIL UDSTILLING
INFORMATION OG DEADLINES – Skriv information og tekster
– til udstillingsaftale, webside, PR mv.

KOPIER og UDFYLD i nyt dokument - SEND retur på email TIL GALLERIET

Udstilling: TITEL.. - måned, år
UDSTILLER - Navn:
Adresse:
E-mail:
Tlf./Mobil:
CVR nr.: (- eller Cpr nr.)
Webside:

1. SEND INFORMATION
ARBEJDSTITEL - til dit projekt:

+ 5 FOTOS (jpeg/1M) Husk tilladelse til brug i PR, publikation, webside.. - navn på fotograf!
+ TEKST til beskrivelse af værker, særlige kendetegn, idé, baggrund og samtidsrelevans...
SVAR STRAKS - direkte, tydeligt og personligt på følgende spørgsmål:
GØR DET KORT og uden gentagelser (max.50 ord pr. svar)
A. Generelt statement - Beskriv din overordnede idé og arbejdskoncept/ idégrundlag:

B. Projektbeskrivelse for udstillingen - Hvad vil blive anderledes end dine tidligere værker?
Hvad synes du er særligt ekstraordinært og usædvanligt i dit projekt/værkerne?
Hvad kan eventuelt være interessant at vise til et ikke-fagligt publikum?


C. Beskriv fysisk form - materiale og teknik..! - (eks: skulptur, objekt, installation...mv.)

D. Hvad er din inspiration - baggrund og referencer? - og dit fødselsår..

E. Uddannelse, sted m. årstal..

F. Liste med dine 10 vigtigste professionelle begivenheder.. (max ½ A4-side = 150 ord)
Uddannelse - professionel erfaring - udstillinger - fondsstøtte – samlinger - publikationer -..

Vedlæg CV, artikler, henvisninger, katalog o.lign.

G. Evt. bemærkninger

________________________________________________________
ANSØGNING til udstillingen TOY senest 1. september 2016
SVAR inden 1. oktober

Reviderede tekster og nye fotos senest 1 november
28-29 december AFLEVERES godkendte værker i galleriet.
30 december Opsætning af udstillingen
1 DECEMBER - Åbningsreception kl. 16-19.00
(+middag for udstillere v. tilmelding)