ULIGE RUM Charlotte Thorup april-maj 2016

KLIK billede = STORT format + diashow.. Flere fotos af udstillingen senere..


ULIGE RUM
Charlotte Thorup DK
Udstilling d. 7 april – 6 maj 2016
(lukket torsdag d. 5 og lørdag d. 7 maj)
Modul på modul fører til ny form - små keramiske helheder bliver til én..
Kvadratiske og modellerede lerstave er formet til enkle moduler, sat sammen med tanke på hele tiden at udvikle formen, for til sidst at blive til ét værk.
Idéen bag værkerne er en undersøgelse af rumforhold.
Værkernes geometriske konstruktioner afslører en raffineret organisk logik.

Charlotte Thorup er optaget af mønstre og gentagelser, rumlige dimensioner, kontraster og sammenhænge.
Inspirationen opstår ud fra byens arkitektur og naturens symmetri, hvorefter en undersøgelse af visuelle indtryk og sansninger kommer til udtryk, – fra en mark og kornets mønstre eller en bygning, hvor opmærksomheden fanges.
Tynde og kraftige elementer er sat sammen i komplekse kompositioner, mens enkelheden råder i værkernes materialekontraster, hvor lys og skyggevirkninger skaber 'farven'.

Flere enkeltdele er samlet til én helhed af organiske metamorfoser.
Kombinationen af porcelæn og stentøj understreger kontrasterne, og samtidig understøttes lys-og skyggevirkninger af glasurernes farvesammensætninger og materialernes taktile kvaliteter i matte og blanke overflader.
Med variation og spændvidde i værkerne fornemmes idémæssig sammenhæng.

NETVÆRK - DIALOG - FORBINDELSER - KONTRASTER - ULIGE FORLØB OG RUM - ORGANISKE OG ARKITEKTONISKE KONSTRUKTIONER..

CHARLOTTE THORUP: ”Ved at opbygge et værk i modul-konstruktioner opstår et netværk af sammenhænge. Til udstillingen FORMSPROG OG TANKESPIND i 2014 arbejdede jeg ud fra ordet 'Forbindelser'. Dette har jeg udforsket videre og skabt en lang række nye værker, der på forskellige måder forbinder og forholder sig til rum, proportioner og gentagelser.

En lang koncentreret arbejdsperiode har givet plads til fordybelse. I dette forløb har jeg haft tid til at udvikle og følge idéernes knopskydning.
Hvor jeg tidligere skabte vægobjekter i kvadratiske og rektangulære former baseret på gentagelse og rytme, er de nye værker fremkommet ud fra denne nye formmæssige idé, der vakte min nysgerrighed og har fået mig til at eksperimentere i ny dialog med materialet.

Jeg har valgt at kombinere stentøj og porcelæn med tanke på materialernes kontrast i tyngde/lethed og styrke/skrøbelighed, - og har undersøgt lys-og skyggevirkninger, glasurers taktile kvaliteter såsom mat/blank og forskellige farvesammensætninger.
Udstillingen afspejler denne proces i en variation af både vægobjekter og fritstående værker.

Det er efterstræbt at opnå en resonans mellem beskueren og værket på det sanselige plan, med mulighed for dialog om tilværelsens basale vilkår, som for eksempel ved kontrast, rum, lys og skygge..
Min intension er at tilføre et enkelt formsprog poetisk og arkitektonisk fortælling, forstærket i kraft af leret, glasuren, brændingen og håndens aftryk.”

CHARLOTTE THORUP er født i 1973. Hun er uddannet i år 2000 på Glas og keramikskolen - Bornholm (Akademiets Designskole), har rejst og studeret i udlandet fra England til Australien, bor nu og har værksted i Svaneke på Bornholm.
UDVALGTE UDSTILLINGER - 2015: Kunsthåndværkerprisen af 1879, Officinet, København - 2014: Unik Keramik, Køge; New Meets Old, Hiorts Fabrik, Rønne; Lystens Strukturer, R2 Galleri, Svaneke; Fantastic Tales, Ceramic House, England - 2013: Definition, Finland - 2012: Kunsthåndværkerprisen af 1879, Danske Nationalmuseum - 2011: Den næste generation, Roskilde - 2010: Wawerhythmfold, Galleri Klejn, Bornholm - 2009: Landmarks, Flow Gallery, London – og deltaget i udstillinger i Ann Linnemann Galleri: Formsprog & Tankespind 2014, Behold 2012, Et Strejf af.. 2011.


Tak til Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk og Grosserer L.F. Foghts Fond for fondstøtte til Charlotte Thorup.
Tak til Statens Kunstfonds Projektpulje for fondsstøtte til Galleriet i 2016.

BIOGRAFI
CHARLOTTE THORUP - født 1973

www.charlottethorup.dk

UDDANNELSE
1997-2000 Danmarks Designskole, Bornholm.
1995-1996 Århus Kunstakademi.
1994 Kunstskole i Firenze, Italien.

UDVALGTE UDSTILLINGER
2015 Kunsthåndværkerprisen af 1879, Officinet, København
Resonans, Lyngby Kunstforening
Definition, Officinet, København
2014 Unik Keramik, Køge
New Meets Old, Hiorts Fabrik, Rønne
Lystens Strukturer, R2 Galleri, Svaneke
Formsprog Og Tankespind, Ann Linnemann Galleri, København
Fantastic Tales, The Ceramic House, England.
2013 Definition, Finland.
2012 Behold, Ann Linnemann Galleri, København
Kunsthåndværkerprisen af 1879, Nationalmuseet, København
2011 Den næste generation, Roskilde
Et Strejf af…, Ann Linnemann Galleri, København
2010 Wawerhythmfold, Galleri Klejn, Bornholm
Decade one, Danmarks Designskole, Bornholm
”Hot Spots ”, Museion No. 1, Budapest
2009 Landmarks, Flow Gallery, London

LEGATER
Grosserer L.F. Foghts Fond, 2016. Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk, 2015. Kunsthåndværkerprisen af 1879, Annie & Otto Johs. Detlefs´ Almennyttige Fond, Sølvmedalje, 2015, bronzemedalje og rejselegat, 2012. Statens Kunstfond, arbejdslegat, 2014. Beckett Fonden, 2014. Kunstrådet Bornholm, 2014. Grosserer L.F. Foghts Fond, 2014, 2013, 2010. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 2014, 2013, 2007. Fridtmodt-Heineke Fonden, 1999, 2009. Knud Højgaards Fond, 2009, 2007, 2003, 2001. Rejselegat, Svanekegårdens Censurede Efterårsudstilling, 2007. Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond, 2002. The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, 2002. Toyota Fonden, 2002. Det Reiersenske Fond, 2000.

ARKIV LABORATORIUM projekt 2015-2016ARKIV LABORATORIUM
Anne Fabricius Møller og Ann Linnemann
Tværfagligt eksperimenterende samarbejdsprojekt i nye materialeblandinger og teknikker, udboringer i glasur, ler og støbt beton, udført på Statens Værksteder for Kunst SVFK i København foråret 2015.


Fascinationen af hemmelige lag, geologi og samlinger udartede sig i et projekt, hvor sand, ler, glasurpulver, farver, cement, potteskår, kopper og andre nemt tilgængelige materialer blev blandet, støbt, smeltet til kompakte små verdner, hvoraf nogle blev kerneboret og arkæologiske overraskelser dukkede frem.


De kopborede søjler frembragte nye rumligheder, fra den aflagte tepotte, støbt ned i beton, til havbundslignende associationer i de keramiske udboringer.
Efterfølgende fotos er keramiske masser og udboringer:


Meget faldt fra hinanden ved boringerne, en del faldt nogenlunde ud, men små åbenbaringer faldt også ud af projektet.


Uberegnelige rumligheder og materier, men også stads på bunden af en bøtte.


Enkelte af de keramiske støbninger er standset i et sammensmeltet stadie, som geologiske uddrag fra den 'rigtige' verden.

Blanding af grus, diverse pulver, glasurer, ler og Ann Linnemanns kopper, kander, skåle o.a. keramikskår.
RESEARCH
Projektet er inspireret af de udboringer med kopbor (cylinderbor, kernebor), der for eksempel sker på byggepladser, gennemboring i murværk til rør og installationer, geologiske jordbundsundersøgelser ved iskerneboringer, vejanlæg, biologisk research, tidsberegninger, arkæologiske jordlags undersøgelser - og ikke mindst de efterladte borehuller og selve udboringsobjekterne.
Kodeord er geologiske nedfældninger - arkæologiske ophobninger - tilslag & tidslag - tidslommer - mindelser & hemmeligheder - det bevidste & ubevidste - præcision og tilfældighed...
Vi arbejdede med materialeforsøg og eksperimenterede med udgangspunkt i hver vores erfaring, men med ønsket om at udfordre disse erfaringer i kraft af det tværfaglige samarbejde, forskelle i materiale, vores håndværks-og kunstnerisk tilgang, livssyn og filosofiske aspekter omkring selve projektet.
PROJEKTET
Samling og ophobning af materialer – lag på lag.
Materiale-og formundersøgelser hovedsagligt ud fra ler og andre keramiske materialer, brændte skår, men også beton, sand, sten, cement, træ og helt nye materialer.
Vi borede med et cylinderbor, kopbor i ophobningerne, som vi herefter brændte ved forskellige temperaturer og/eller brændte før boring.
På grund af udsmeltningsrisiko i keramikovnen brugte vi lerbeholdere, som blev mærket og arkiveret i kodesystem.
LINK - Udstillingen i 2016

Tak til MT Højgaard for lån af boremateriel og til Statens Værksteder for Kunst for værkstedsplads i foråret 2015.
Ligeledes tak for fondsstøtte til Galleriet i 2016 fra Statens Kunstfonds Projektpulje.


Ceramics recycled
Af William Gelius, Museumsinspektør, Thorvaldsens Museum.
Hvad gør man med alt det, der er gået i stumper og stykker?
Hvad gør vi fx med potteskår og med revnede tallerkener?
Hvad stiller keramikeren op med sine mislykkede produkter?
Det er, hvad kunsthåndværkerne Anne Fabricius Møller og Ann Linnemann nu står med et kunstnerisk bud på.

Det hele startede med en fælles fascination af cylinderboringer – også kaldet kop- eller kerneboringer. Fascinationen gjaldt ikke så meget borehullet som det udborede materiale, altså selve kernen, der når den trækkes op eller ud efter endt boring afslører hvad, der gemmer sig i undergrunden af geologiske eller arkæologiske sedimenter: spændende vidnesbyrd om tidligere tiders klimaforhold og levevilkår.

Ud af denne fascination opstod idéen om på værkstedet at skabe en kunstig boregrund bestående af defekte, vragede genstande så som teglfragmenter, porcelænsskår, revnet glas, hankeløse kopper indstøbt i en cementblok eller sammensmeltet til en keramisk blok, som så kunne udsættes for cylinderboringer.

I begyndelsen havde de to kunsthåndværkere svært ved at styre processen.
Det blev bedre med øvelsen, og hver gang overraskede og fortryllede boreprøverne ved de uforudsigelige aftegninger og farvespil, som kernernes overflader lagde for dagen.

Der er et element af grundforskning i projektet. Grundforskning sigter som bekendt ikke mod praktisk anvendelighed men kun mod ny erkendelse, og projektet ser jo netop stort på tingenes anvendelighed ved at frigøre dem fra deres tidligere funktion.
Til gengæld får boringerne mere med kunst at gøre.
Ceramics recycled er et originalt bud på kunstnerisk genbrug.

Anne Fabricius Møller - www.aaa-fff-mmm.dk
”Generelt bliver jeg inspireret af, hvad der er ved hånden og daglige gøremål, mekanik, værktøj, geometri, botanik, spontane processer, tid, naturens gang og hvad der er af gode sager, jeg kan grave frem i mine gemmer.”

Ann Linnemann - Link til egne værker
”Jeg interesserer mig for de hemmelige lag i værkerne. Det drømmende og ukonkrete, der gemmer sig i objektets konkrete virkelighed. Dialogen med beskueren og ikke mindst historien og videnskaben, der ligger til grund for oplevelsen, materialets mange muligheder, smeltetemperaturer og elementernes indflydelse, - arkæologien..”