NET GRIT STUK marts-april 2020NET GRIT STUK
Esben Klemann
Udstilling d. 5 marts – 24 april 2020
Billedkunstner udfordrer værk, rum, metode, materiale i frit spil på alle planer

Esben Klemann arbejder lige undersøgende med arkitektoniske værker til byrum, private rum og udstilling. Hvor han altid er udfordret af materialets egenskaber og lyst til at afprøve grænser for dets formåen, om det så er beton eller keramik. Han besidder en hang til rumfortælling og lyst til at 'gøre noget helt andet, tit'.

Udstillingen viser metode-materiale research ud i keramisk konstruktion og processuel forudsætning. Værkerne kan opleves som konstruktioner, der ses i forhold til rummet, og som eksperimenter med ler, ofte kun påført ufarvet transparent glasur til at lukke overflader og give glans. Tyngdekraften er anvendt offensivt som formværktøj og rummer skabelsesprocessens tydelige spor.

Esben Klemann er grundlæggende åben for ethvert virkemiddel, der vel at mærke 'virker'. Kerneområdet er klart defineret af interesse for arkitektur, konstruktion og materiale, samt af en konstant lyst til at videreudvikle processer, der er altafgørende for de færdige værkers udtryk.

Esben Klemann: ”Summen af mine erfaringer kaster ideer ud i luften og udfordrer mig til at tilføje dem fysiske kroppe, der virker.
De materialiserer sig løbende på værkstedet, og venter der i bunkevis, imens jeg tænker mig om og beslutter mig for, om jeg vil arbejde videre med ideen.
I positivt fald laver jeg så et par små beslægtede værker, som en art prøveballoner, og går derefter op i skala og antal.
På den måde opbygger jeg min rumlige formkurve ved at prøve, se og prøve.”

Således udfordrer han TYNGDEKRAFTEN i keramiske værker, hvor han gør ting som tilsyneladende ikke kan lade sig gøre. Fordi det er interessant - keramik eller ej.
Et værk på gulvet virker anderledes end værket på væggen - ligesom der er stor forskel på om et objekt er vist frem på en udstilling eller om værket er opbygget til og på en bestemt placering.


Når Klemann bearbejder området mellem loft og væg, kommer han til det sted, hvor der kan være opsat stuk. Han støder derfor sammen med publikums forventning til skulpturel form på den placering, der tit er noget i retning af romersk ornamentik og svungne blomsterdekorationer.

Således anfægtes folks normale forestilling om hvordan stuk ser ud, og samtidig udfordres rummet skulpturelt, hvor der ellers kun var plads til kunstværker traditionelt på væggen, bordflader og hylder.

I byrummet har Esben Klemann anvendt betonelementet, der kan siges at danne en arkitektonisk ramme om og for folk.

Beton er billigt, robust og fleksibelt til afspærringsblok – men ses oftest kun som en firkant med plane sider. En omformning skaber nye uventede bud på, hvordan et betonelement kan fungere og se ud.
Ved at 'kopiere' afspærringsklodsen, der typisk står ved vejarbejde i bybilledet, og f.eks. tilføje relief kan den ligefrem blive smuk. Stadig fleksibel som mobil betonklods, er den som kunstværk befriet den traditionelle skulpturs stivnede forankring til sin sokkel.
Det er naturligt at flytte værket og bruge det i nye sammenhænge.

ESBEN KLEMANN – Om mit arbejde:
Jeg har arbejdet med ler så længe og så meget, at der helt naturligt kører en dedikeret keramisk udviklingskanal i mit hovede 24-7.
Hvad sker der hvis jeg gør sådan? - eller, den jeg lige lavede var meget god, jeg bliver nødt til at lave en videreudvikling af den.
Jeg fejer visuelle detaljer op, overalt jeg færdes, og hælder dem ned i min fantasi, som så koger dem sammen på nye måder til det, der er mit udtryk.
Et udtryk, der er samlet under overskrifter som at udfordre leret ved brug af nye metoder, at dyrke mønsteret, gentagelsen i grid strukturer som en neutral måde at lave form på.
Præget af interesse for konstruktion, for arkitektur og af fandenivoldskhed.

VÆRK
PROCESS
MATERIALE
METODE

ESBEN KLEMANN (f. 1972) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
UDSTILLINGER Galerie Maria Lund, Paris 2019/17/13. Biennale internationale de céramique de Châteauroux, Frankrig 2017. Art 15, London 2015. Vejen Kunstmuseum, solo 2014. Koldt Vand i Blodet, Bornholms Kunstmuseum 2013. Tyngdekraft, solo, Ann Linnemann Galleri, København 2012. Sculpture by the Sea, Århus 2011. A Gallery, solo. På Tværs, Tappehallerne Carlsberg 2010.
UDSMYKNINGSPROJEKTER Inviteret af Statens Kunstfond. Hans Rømer Skolen, Åkirkeby. Vanløse Kulturhus. Pascal Danmark A/S, Århus. Bornholms Kunstmuseum 2009. Eventyrhaven, Odense Kommune. Teknologisk Institut, Tåstrup. The Bank, Miami USA.
LEGATER Statens Kunstfond Produktionsstøtte 2017/15, Arbejdslegat 2016/14. Dansk Tennisfonds Legatbolig, Gudhjem 2016. Kunstrådets Produktionspulje 2015. Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998, 2014/12/11. Grosserer L.F. Fogthts Fond 2013. Kunstrådets Billedkunstudvalg 2012/11. Kunstnernes Æreslegat 2011. SAMLINGER Bornholms Kunstmuseum, Vejen Kunstmuseum m.fl.
REPRÆSENTERET Galerie Maria Lund, Paris.
www.esbenklemann.dk

Fotos er af tidligere udstillinger og værker

Tak til Statens Kunstfonds Projektpulje for støtte til Galleriets formidling i 2020.

BIOGRAFI – ESBEN KLEMANN
Født i 1972.

UDDANNELSE
1996-02 Det Kongelige Kunstakademi. København.
1990-92 Det Jyske Kunstakademi. Århus.

UDVALGTE UDSTILLINGER - fra 2010
2021 Koloristerne. Den Frie Udstillingsbygning. København.
2020 Betonafspæringsklodser. Ofelia Plads. København.
2019 Galerie Maria Lund. Paris. (m. Nicolai Howalt)
2019 Birthe Lauersen Art Agency. København.
2018 Stedsspecifik betonskulptur til Odder Højskole.
2017 Biennale internationale de céramique de Châteauroux. Frankrig.
2017 Soil. SixtyEigt Art Institute. København.
2017 Galerie Maria Lund. Paris. (m. Nicolai Howalt)
2017 ENGROS. Grøntorvet. Valby.
2016 Kant til Kant. Ikast Kunstpakhus (m. Lisbeth Eugine Rasmussen)
2015 Art 15. London.
2015 Galleri Houcon (m. Malene Bach). Frederiksberg.
2014 Vejen Kunstmuseum. Solo.
2013 Egnsbeton. Betonelementer og stedspecifikke. Vejen By og Kommune.
2013 Koldt Vand i Blodet. Bornholms Kunstmuseum.
2013 Galerie Marie Lund. Paris.
2013 “Systematic Uncertainty” Copenhagen Ceramics. København.
2013 AW! Skulpturelt projektsamarb. m. skulptør Marianne Jørgensen.
Den Frie Udstillingsbygning.
1212 Multiple. Skulpturi. København.
2012 Huset i Asnæs.
2012 Tyngdekraft. Solo. Ann Linnemann Galleri. København.
2011 Sculpture by the Sea. Århus.
2010 AGallery. Solo. København.
2010 Art Copenhagen. Forum. København.
2010 På Tværs. Carlsberg Tappehaller. København.
2010 Tilløb Til Rum. Clausens Kunsthandel. København.
2010 Puls Contemporary Ceramics. Belgien.

LEGATER - fra 2010
2017 Statens Kunstfond Produktionsstøtte.
2016 Arbejdslegat. Statens Kunstfond.
2016 Dansk Tennisfond. Legatbolig i Gudhjem.
2015 Kunstrådets Produktionspulje.
2014 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998.
2014 Statens Kunstfond. Arbejdslegat.
2013 Grosserer L.F. Fogthts Fond.
2012 Kunstrådets Billedkunstudvalg.
2012 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998.
2011 Kunstnernes Legat af 1971. Æreslegat.
2011 Kunstrådets Billedkunstudvalg.
2011 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1968.

UDVALGTE UDSMYKNINGER
2018 Rundkørsel projekt. Bornholms Regionskommune.
2017 Element opsat i Fly ved Skive. Viborg Kunsthal.
2016/17 Inviteret af Statens Kunstfond. Hans Rømer Skolen, Åkirkeby.
2016/17 Rundkørsels skulptur. Bornholms Kommune.
2016 Tilføjelse til Bunkers. Odder Højskole.
2013 Egnsbeton. 15 betonværker. Vejen Kommune.
2010 To Betonbarriere. Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.
Vanløse Kulturhus.
2010 Indgangsparti/ Paschal – Danmark A/S. Århus.
2009 Betonelement, Bornholms Kunstmuseum.