BLOMSTER VASER - Marianne Nielsen - Nov 2017

Marianne Nielsen
Blomster Vaser
Udstilling d. 2 - 25 november 2017
Sammenstilling af kultur og natur - nye tankevækkende helheder.
Marianne Nielsen er kendt for sit fint modellerede keramiske arbejde med universelle fænomener i stor og lille skala: bjerge, fjer, blomster.

Hendes værker virker umiddelbart let tilgængelige; men de gemmer på en særlig personlig og tankevækkende dybde, hvor det skønne og banale netop er en pointe. Ved at isolere emnerne fra deres egentlige kontekst, formår hun at fremhæve deres kulturelt underliggende betydning og ikoniske styrke.

Udstillingens vaser med blomster, fremstillet i keramik, er hver især billeder på en genre. Hvor vi umiddelbart forstår, at blomsten er en imitation, vil vasen almindeligvis ikke blive opfattet sådan.
Marianne Nielsen betragter vasen som noget grundlæggende, en sammensætning af ornamentdele.
Ornamenter, der refererer til eksisterende stilarter, men ikke direkte eftergør dem, fordi de her optræder løsrevet fra den sammenhæng eller helhed, som de normalt ville befinde sig i.

Hun tragter ikke efter at skabe en afrundet defineret genstand, men søger en åbenhed i opfattelsesmulighederne, hvor konventioner ikke slører blikket.

Værkerne indeholder et sammenstød mellem vasens skarpe, geometriske form og blomstens bløde organiske.
Mødet mellem det bløde og hårde er interessant – to dele, der ikke ”passer sammen”. En refleksion over modsætningspar: natur og kultur, organisk og geometrisk, fremvokset og frembragt, motiv og mønster.
Noget som forestiller -
og noget som ér.
Men mest af alt,
et modsætningsforhold
mellem vasens ubestandighed og blomstens tidløshed.

Blomstervaserne til Marianne Nielsens soloudstilling er en videreudvikling af de værker, der blev vist på Biennalen for Kunsthåndværk og Design: ”Liquid Life” i Museumsbygningen på Østerbro, København i foråret 2017.


Marianne Nielsen om sit arbejde
”Det har længe været naturalistisk fremstillede enkelte elementer som udgør mine værker. Jeg synes, der ligger en ærlighed og styrke i den enlige genstand. Og sådan tror jeg det hænger sammen med naturen, som ikke behøver mere, - dens storhed ligger i den som den er.
Grunden til at jeg ikke bare finder den ægte varer at udstille, er at jeg synes det kunstige, imitationen, er så uendelig interessant. Det åbenlyse postulat, som man uden videre godtager, bl.a. fordi den har sin lange tradition i keramikken. Det den viser er forestillingen om ting – tingene omformes til begreber. Det er ikke en gulerod, det er min idé om guleroden.
Jeg oplever, at
de emner jeg arbejder med
bliver tydeliggjorte.
Man ser på dem fordi man ikke kan andet (ikke spise eller lugte), men også fordi de er flyttet ind i en kategori, hvor det er det man skal.
Og det er et andet aspekt ved projektet, at flytte noget til et sted hvor det ikke hører hjemme. Hvorved det får andre betydninger og værdier, og ligeledes med keramikken, dens betydning flytter sig også. Vi ser naturen med vores menneskelige blik som trækker den ind i kulturen. Denne overgang fra natur til kultur er en vigtig del af mine overvejelser.
Mine motivvalg er ikke vild natur, men noget der på den ene eller anden måde har en kulturel reference. Min keramik er en modsætning til det den forestiller. Det menneskeskabte tydeliggøres i sin kontrast til naturemnet. Det som ikke er selvgroet, men derimod resultatet af valg og forarbejdning.”
Fotos af nye og tidligere værker - se også nedenfor. Foto Ole Akhøj


Marianne Nielsen er født i 1971, uddannet på Designskolen Kolding i 1999 og modtog Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i 2012.
Hun har værksted i København.
UDVALGTE UDSTILLINGER: 2017 ”Store formater – Kloge hænder”, CLAY Keramikmuseum, Middelfart; ”Flower Power” Vejen Kunstmuseum; "Liquid Life" Biennalen for Kunsthåndværk & Design, København; ”TILSTEDEt”, Bagsværd Kirke. 2016 ”Danish Contemporary”, Lacoste Gallery, USA; Galleria Salvatore Lanteri, Milano; Galerie für Angewandte Kunst, München. 2015 'Hjemlighed', privat lejlighed, København; Nordic Craft Pavilion, 'Révélations', Grand Palais, Paris. 2014 ”Frokost af det grønne”, soloudstilling, Butik for Borddækning, København. 2013 ”Mindcraft”, Milan Design Week, Italien; Biennalen for Kunsthåndværk og Design. 2012 ”Terres”, Galerie Maria Lund, Paris; ”Elitær Folklore” Copenhagen Ceramics, København. 2011 - Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles. 2010 - ”På Tværs” Ny Tap, Carlsberg, København.
Studieophold på Det Danske Institut i Damaskus i 2006. Freelance designer for Kähler fra 2009, designer hos Royal Copenhagen 2001-02.

www.mariannenielsen.com

Marianne Nielsen har modtaget støtte til udstillingen fra Statens Kunstfond.
Ligeledes tak til Statens Kunstfond Projektpulje for fondstøtte til Galleriet.

Mellem imitation og abstraktion af Peder Rasmussen
Tekst om Marianne Nielsen - uddrag
”..Og så er der en helt femte slags – en sjælden slags – dem der ikke vil noget som helst... udover at beskæftige sig med keramikkens fænomener. En slags fænomenologer, der for forståelsens skyld simpelthen giver deres overvejelser udtryk i keramik. Til den sidste kategori hører Marianne Nielsen – og de sædvanlige keramikbeskrivelser rækker derfor ikke langt i hendes selskab.
Jamen, er hendes værker da ikke smukke? Jo, men det er bare ikke hendes primære hensigt, snarere er skønheden et biprodukt.
Er de da ikke harmoniske, i formen ...? Jo, absolut, men det er bare ikke pointen - de er nok snarere interessante at betragte.
Heldigvis er hun selv meget skrivende: Som keramiker beskæftiger jeg mig grundlæggende med den kulturelt underliggende betydning i keramikken. Jeg ønsker at fremvise den traditionelle formgivning, der ligger til grund for vores forståelse af genstandenes identitet. At fremhæve de mest trivielle genstandes ikoniske styrke. Hun betragter sine værker som for eksempel: fremstillinger af skønhed. Enten konkret - men især indirekte, ved repræsentation af skønheden i form af en indforstået symbolbrug...
..Håndværket er fremragende, men ellers bliver de klassiske keramiske dyder underspillet – og derfor kræver hun ofte mere af sin tilskuer end det er sædvanligt for keramikere.
Ved hjælp af, hvad hun engang har kaldt sin interesse for identitetskoder, henviser Marianne Nielsen således gang på gang – og med stort talent - til de mange måder, hvorpå omskabelsen af naturens naturlighed – og kulturens ditto - spiller hovedrollen i vores møde med verden: Håret der via frisuren civiliseres, leret der via teknikken gestaltes – formen der via kunstneren stiliseres... og tilskueren, der via sanserne forvisses... og bliver bevidst. ”
Hele teksten kan læses på Marianne Nielsens hjemmeside: www.mariannenielsen.com/tekster.htm

Marianne Nielsen – Tidligere projekter, værker og udstillinger.

2017 - Fra udstillingsrækken TILSTEDEt, Gallerigangen, Bagsværd Kirke. Kurator Katrine Borup.
Foto Benita Marcussen.
"Modelleret, glaseret stentøj".
2017 - Blomstervaser, Biennalen for Kunsthåndværk & Design. En vase med en blomst. Vaserne er formgivet således, at de ikke ligner nogen kendt vase, men er udtryk for ornamenter og stilarter. Foto Ole Akhøj
2016 - Blomster: vægobjekter i modelleret, glaseret stentøj. Udstillet på Galleria Salvatore Lanteri i Milano og Lacoste Gallery i Boston, 2016. Foto Ole Akhøj
2005-16 - Bjerge. Støbt, glaseret porcelæn, længde fra 11 til 26 cm. Foto Ole Akhøj.
2015 - HJEMLIGHED - INDRETNING m. Kristine Tillge Lund.
Udstilling i privat hjem i København. Inspireret af granit-og sandstenskrukker i arkitekturen, er den “udvendige” krukke flyttet inden døre.

2014 - "Mødet med skønhed". Udstilling hos Ann Linnemann Galleri.
En udstilling af værker, der fra hver deres ende af udtrykspaletten skildrer natur i fortællingen om skønhed.
2013 – "Frås" med Alexandra Gaul (DE) og Johan Peter Hol (NL), Galleri Pagter, Kolding. Der er blomster som er mere ekstravagante, som med deres pragt går udover, hvad der er nødvendigt for at videreføre slægten.
I kulturel sammenhæng er blomster uden praktisk betydning, og kun til for deres æstetiske kvaliteter. Her er blomster vi ikke forbinder med naturen, men som vi bedst kender fra kulturen – gladiolus, krysantemum og påskelilje – selvom de er levende, er de næsten syntetiske.

2012 - "Elitær Folklore". Udstilling med Anne Tophøj, Copenhagen Ceramics.
Blomster indtager en beskeden position i kunsten, som noget banalt, blødt, ofte tildelt dekorationens birolle.
Her har blomsten fået lov til at stå alene for derved at udgøre hele værket.
Værkerne handler også om det, der ikke er direkte til stede – referencerne, der knytter sig til blomster, både som skønheds- og naturrepræsentanter.

2011 - Fjer, vægobjekt, modelleret glaseret stentøj, 55 cm. Når fjer isoleres fra fuglen, forsvinder dens naturlige formål. Jeg ser næsten den enlige fjer som værende overgået fra at være natur til at blive en kulturgenstand.

2011 – Bladeformer på væg, modelleret porcelæn. Købt af Statens Kunstfond.
Udstilling hos Ann Linnemann Galleri, København.

2010 – Vægobjekter, modelleret porcelæn. Udstilling hos Ann Linnemann Galleri.

2009 - Variationer over hår. Modelleret, glaseret stentøj.
Hår er interessant fordi det både er nært og personligt, og universelt. Frisuren som et billede der udtrykker vores kultur: kultivering af den natur vi er som mennesker. Foto Ole Akhøj.

2008 - Strik. Modelleret, glaseret porcelæn, diameter 26 cm. Foto Ole Akhøj.
2008 - Tallerknerne er en del af et projekt med udgangspunkt i folklore, set som den almindelige og folkelige æstetik og formgivningstradition - en slags popkultur der er fastlagt gennem traditionens lange brug. Det kan være fletninger, garnnøgler og nyere ting som en soft-ice, eller måden hanken sidder på en kop. Foto: Ole Akhøj
2007 - Vaser/Træer. Fire vaser, der i formgivningen tager udgangspunkt i modellen af et træ, som vi kender det fra modeljernbaner og arkitekturmodeller. Modellen interesserer mig fordi den så direkte siger at den er en imitation, at den repræsenterer noget andet. På denne måde bliver den paradoksalt nok sig selv.

2006 - Damaskusinspirerede fade.
Undersøgelser af forholdet mellem dekoration og fad.
Formel mønsterdannelse og motivgengivelse. Det fascinerer mig hvordan vi skaber forståelige begreber ud af simple geometriske formkonstellationer. Inspirationen er fra souqen i Damaskus, med karakter af kulisse og forestillingsverden.

2004 - "Keramiske Kategorier", modelleret, glaseret stentøj.
Fra udstilling i en WWII-bunker i København, med udstillingsgruppen "KeramikUnderJorden".
2000 - "Fremtidens Spisestel" Freelance design for Royal Copenhagen. Udgangspunktet for spisestellet er situationen med en global gastronomisk udveksling og ændrede levemønstre, hvor vores madkultur har mistet sin traditionelle platform: tiden, stedet, indholdet og omfanget for måltidet ligger ikke længere fast.
En formgivning som fornyer det vi kender, men stadig virker bekendt (fortroligt), og hvor anvendelsesmulighederne er klare og fleksible. Tingenes form har alle en blødhed som passer til madens og kroppens blødhed. Stellet er ikke i produktion.

BIOGRAFI
Marianne Nielsen - f. 1971
www.mariannenielsen.com

UDDANNELSE OG ERFARING
2009- Freelance designer for Kähler Design
2001-02 Designer hos Royal Copenhagen
1999 Afgang fra Designskolen Kolding, Institut for Produkt

UDVALGTE UDSTILLINGER
2017 ”Store formater – Kloge hænder”, CLAY Keramikmuseum, Middelfart
”Flower Power” Vejen Kunstmuseum
"Liquid Life", Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2017, København
"Modelleret, glaseret stentøj" - TILSTEDEt, Gallerigangen, Bagsværd Kirke
”Ceramics and Glass Fair 2017”, New York, USA
2016 ”Hairy Matters”, PLADS Artspace, Aarhus
”Danish Contemporary”, Lacoste Gallery, Concord, MA, USA
”Copenhagen Ceramics Invites”, Galleria Salvatore Lanteri, Milano
“Danish arts and crafts”, Galerie für Angewandte Kunst, München
2015 ”macig language///game of whispers”, Nordic Crafts Pavillion
”Révélations”, Grand Palais, Paris.
”Hjemlighed”, udstilling i privat hjem, København
2014 ”Frokost af det grønne”, soloudstilling, Butik for Borddækning, København
MINDCRAFT14, Milan Design Week, Milano, Italien
2013 ”Frås”, Galleri Pagter, Kolding
Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2013, Rundetårn, København
”Terres. Copenhagen Ceramics invites”, Galerie Maria Lund, Paris, Frankrig
2012 ”Elitær Folklore” med Anne Tophøj, Copenhagen Ceramics, København
2011 ”Martin Bodilsen Kaldahl invites..." Puls Contemporary Ceramics, Bruxelles
Biennalen for Kunsthåndværk og Design, Koldinghus, Kolding
2010 ”På Tværs”, Ny Tap, Carlsberg, København
2008 ”Afbud Indbud Udbud Tilbud”, Købbe Gallery, København

LEGATER
Kunstforeningen af 14. august legatet, 2014. Statens Kunstfond treårigt arbejdsstipendium 2012, arbejdslegat 2002, 2011, toårigt Igangsætterstipendium 1999. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, 1999, 2002, 2003, 2006, 2008. Danish Crafts, 2003, 2008. Ole Haslunds Kunstnerlegat, rejselegat, 2009. Annie og Otto Johs. Detlefs Keramikpris, rejselegat, 2011.

SOLGT TIL
Ny Carlsbergfondet 2017. Statens Kunstfond 2017, 11, 03. Kunstforeningen Af 14. August 2014, 12, 03.

PROFESSIONEL ERFARING
2010 Censor, afgangseksamen, Danmarks Designskole Bornholm, Keramik
2009- Freelance designer for Kähler Design
2007 Artist-in-residence: Collaboration Symposium, International Ceramic Research Centre, DK
2006 "4. International Symposium of Ceramics", Halle, Tyskland
Ophold på Det Danske Institut i Damaskus, Syrien
2002 Artist-in-residence: Tableware Symposium, International Ceramic Research Centre, DK
2001-02 Ansat som designer hos Royal Copenhagen
2001 Danish Crafts ́ Collection no. 6
2000 Danish Crafts ́ Collection no. 5
1999 ”Fremtidens Spisestel” for Royal Copenhagen
Afgang fra Designskolen Kolding, Institut for Produkt
1997 Deltager i konkurrencen ”Young Designers Award ́97”
Residenceophold på keramikcenter Cencal. Caldas da Reina, Portugal
1994 Optagelse, Kunsthåndværkerskolen-Kolding, Linien for Keramik og Glas

MEDLEM AF
Danske Kunsthåndværkere og Kunstnersamfundet.