Peter Brandes OSTRAKA april-juni 2018


PETER BRANDES - OSTRAKA Potteskår
Udstilling d. 26 april - 9 juni 2018
OSTRAKA - En billedkunstners terningespil om det synlige og usynlige.

Peter Brandes stiller skarpt på det keramiske, historien, arkæologi og mystik..
fra potteskår til keramiske billeder, krukker - og demokrati.
Ostrakisme = skrevet på, græsk afstemning udført på potteskår.

Udstillingens omdrejningspunkt er keramiske fragmenter anvendt som notesbøger, skitsemateriale, afstemning og meget mere, - og rummer ligeledes malede krukker af den anerkendte danske billedkunstner.

Et musisk fragmenteret puslespil om keramik, kunst og filosofi.


PETER BRANDES er en betydelig dansk billedkunstner, som arbejder indenfor mange materialer og discipliner. Han blev tidligt fascineret af leret, men træder frem som keramisk kunstner fra slutningen af 1980'erne, og har siden skabt en række værker fra omfattende udsmykninger, fritstående skulpturer, kirkeinventar og mindre arbejder som krukker og fade til monumentale krukker i samarbejde med Tommerup Keramiske Værksted. www.keramos.dk
I serier af værker udforsker han det keramiske materiales muligheder i relation til tegning, grafik, bogkunst, fotografi med en fin fornemmelse for materialer og processer. Motiverne kredser om den klassiske oldtid og den jødiske og kristne billedverden.

OSTRAKA - af Peter Brandes
Ler er en del af Jorden, det er ilden også, hvis man går langt nok ned i Jordens indre. I en keramisk ovn kan jeg få disse to elementer til at mødes, så at sige. Grænsen hvor Jordens indre mødes med Jordens ydre er det felt, hvor en metamorfose opstår og jord og ild bliver til keramik.

I min familie er det nu femte generation, som har et teglværk i Vedstårup på Vestfyn, og i min barndom så jeg med respekt og beundring ind i en tunnelovns ler og ild. Det var sikkert begyndelsen til min forundring og kærlighed til keramik.
Jeg har udført små og kæmpestore vaser, figurer, relieffer og fade især på Tommerup Keramiske Værksted og en overgang også hos Royal Copenhagen.

Denne lille udstilling har en titel: Ostraka, det græske ord for potteskår.
Omkring år 480 f.Kr. var Athen en storby og fyldt med potteskår. Når fade eller vaser gik itu hobede skårene sig op enorme affaldsbunker hist og her, og man fik ideen at bruge disse skår til at indridse beskeder eller navne i.
Det blev den tids gule huskesedler, papiret var endnu ikke opfundet.

Da det gryende græske demokrati opstod i begyndelsen af 480 f.Kr., brugtes for første gang i vores kulturhistorie en flertalsbeslutning for at afgøre, hvem der var taber og hvem der var vinder.
Afstemningen foregik på den måde, at man i et potteskår indridsede navnet på sin kandidat. Det kunne være én som skulle landsforvises eller én udvalgt til en post.
Således opstod de første stemmeurner og den demokratiske afstemningsform blev efter potteskåret kaldt ostrakisme.
Demokratiet blev knyttet til ituslået keramik. Et potteskår blev genbrug.
Egyptens billedkunstnere og arkitekter brugte i allerhøjeste grad også potteskåret til derpå at skitsere indtryk, udtryk og billeder.

Thorvald Bindesbøll, Skandinaviens mest betydningsfulde keramiker, havde en overgang den yngre Svend Hammershøi som assistent. Han fortæller i sin lille erindringsbog: Thorvald Bindesbøll in Memoriam om, at “Bølle” ejede en stor samling potteskår hensat i en trækasse under hans seng i familiens lejlighed på Vesterbro. De var indsamlet med vennen og maleren August Jerndorff i mudderjorden fra kanalerne omkring voldene i København, da disse blev drænet før århundreskiftet (1900). Igennem generationer blev ituslåede eller skårede keramiske genstande smidt i kanalerne og dukkede nu op for den opmærksomme samler som Bindesbøll var.
Potteskår som jeg og min kone har samlet i årevis er en del af et hele som ikke er mere.
Derved igangsættes ens fantasi og naturlige lyst til, som med et puslespil, at samle brikkerne for at nå til et samlet billede eller form.
Set som fragment har disse skår i sig gemt en monumental kraft, som netop i sin mangel på et færdigt udsagn står åben for utallige tolkninger.
Jeg er overbevist om, at en af Bindesbølls store inspirationskilder på vej til sin ornamentale rigdom er potteskårenes gåde.
Igennem mange år har jeg på rester af keramiske flader indtegnet eller ridset indtryk. Med begitningsfarver hvis skærven var ubrændt, eller glasurfarver hvis den var brændt.
På den måde opstod nyskabte potteskår eller Ostraka som var brudstykker i sig selv fra begyndelsen. En ufrivillig valgt form som udgangspunkt og som afledte andre udtryk end hvis det var en fastlagt form, som en vase eller et fad.
På denne udstilling i galleriets intime rum håber jeg at disse mindre skår vil fremstå som var de nodeudkast fra en musiker eller nedskrevne ord fra en forfatter.
Her er tale om bearbejdede keramiske udtryk. En billedkunstners terningespil med oplevelser fra ens synlige og usynlige omgivelser.

PETER BRANDES er født i 1944 i Assens. Han er maler, grafiker, billedhugger og fotograf. Har illustreret en række bøger, herunder Homers Illiaden og INANNA, gendigtning af Suzanne Brøgger.
Kunstnerisk gennembrud i 1980'erne hos Galerie Moderne, Silkeborg.
Peter Brandes' keramiske værker, som blandt andet inkluderer gigantiske krukker, er oftest udført i samarbejde med Tommerup Keramiske Værksted keramos.dk


Tak til Statens Kunstfond for projektstøtte til Galleriets formidling i 2018.

PETER BRANDES OSTRAKA Potteskår 2018
I forbindelse med udstillingen hos Ann Linnemann Galleri i 2018 udgives et katalog, der blandt andet rummer ovenstående billeder og tekst af Peter Brandes.


BIOGRAFI

UDVALGTE UDSTILLINGER
Decembristerne 1978-80; Da. Grafikere 1980-81, 1983-84, 1989; Da. Grafik, Nat.mus., Sth. 1980; Billedkunst. Hvordan..., Vejle Kunstmus. m.fl. 1982-83; Grønningen 1984-88 (medl. fra 1985), 1990-93; Bien. der europäischen Graphik, Baden-Baden 1985; FIAC, Paris 1986-87; Ny da. glaskunst, Centre Internat. du Vitrail, Chartres 1988; Da. billedkunstnere fotograferer, Mus. for Fotokunst 1989; Art Cologne, Köln 1989; Basel Art Fair 1990-91; Verdensudst., Sevilla 1992. Separatudstillinger: Kerteminde Bibl. 1969; Satyricon Arlequiniania, Gal. Westing, Odense 1970; Breve fra Nordafrika, smst. 1971; Tema og variationer, Haderslev Mus. 1972; Ainigma, Kunstnernes egen Kunsthdl., Kbh. 1975, 1979; Erindringsbilleder, Sønderjyll. Kunstmus. 1976; Gal. Schiang, Odense 1977; Mus. des Beaux Arts, Lille 1979; Som følge af Kong UBU, Glyptoteket m.fl. 1980; Det Hellige Victoria Bjerg, Gal. Specta, Århus 1981; Glyptoteket 1982 (fotografi); Før Naxos efter, Randers Kunstmus. m.fl. 1983; Gal. Specta 1984; Fortid, Glyptoteket 1986; Det da. Hus, Paris 1988 (s.m. Poul Pedersen); Omkring en skulptur, Trapholt 1988-89; Køge Skitsesaml. 1989; Kunsthallen, Kbh. 1990; Gal. der Spiegel, Köln 1990, 1993; Gal. Ariel, Paris 1991; P.B. og antikken, Brandts Klædefabrik 1991; Fortid II, Mus. for Fotokunst m.fl. 1991-92; Talbot Rice Gal., Edinburgh 1992; Grafik og keramiske arbejder, Sophienholm 1993; endvidere en række udstillinger i Galerie Moderne, Silkeborg.

STIPENDIER OG UDMÆRKELSER
Statens Kunstfond 1977-78, Det 3-årige stipendium 1982; 1.Pr. på grafikbien. i Baden-Baden 1985; Det Rønnenkampske Legat 1985; Rockwool Pr. 1986; Ole Haslund 1986. m.fl.
Foto - detalje af tidligere værker